Partnerzy

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie współpracuje z instytucjami i firmami zaliczanymi do liderów na rynku. Efektem tej współpracy są programy studiów i specjalności, na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych, a także bezpośredni dostęp do renomowanych miejsc, w których nasi studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży. Ponadto Uczelnia współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi oraz organizacjami o charakterze non-profiit. Współpraca ta opiera się na wymianie doświadczeń, wzajemnym wsparciu, czy prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć takich jak spotkania otwarte, warsztaty i wykłady.