Kształcenie pełne wyobraźni

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni Logo

Celem projektu Kształcenie Pełne Wyobraźni jest: podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 liceach ogólnokształcących woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstaną m.in.: scenariusze zajęć, wycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, czy filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej dla uczniów i nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie: https://kpw.edu.pl/