Poziom BA

Moduł I. Polska transformacja i możliwości biznesowe w Polsce.

Kurs jest źródłem wiedzy o realiach społecznych i kulturowych Polski w okresie komunizmu, a także o historycznej (po roku 1989) oraz współczesnej sytuacji polskiego społeczeństwa, kultury i polityki.

Podobnie jak obywatele innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polacy doświadczyli wielu trudności w procesie odzyskiwania suwerenności oraz osiągania istotnych wartości demokracji (szczególnie swych niezbywalnych praw i wolności obywatelskich). Jednakże po roku 1989 możemy zaobserwować rozwój społeczny i gospodarczy kraju, który znacznie ucierpiał wskutek swej burzliwej historii.

Celem kursu jest przedstawienie kluczowych wydarzeń, które doprowadziły Polskę do obecnej pozycji zarówno w sferze społecznej i kulturowej, jak i w sferze polityki zagranicznej (członkostwo w Unii Europejskiej). Kurs dostarczy również informacji na temat stanu polskiej gospodarki dziesięć lat po wejściu do Unii Europejskiej, przedstawi przegląd stosunków gospodarczych między krajami Europy Środkowej i Zachodniej, a także zarys przepisów wpływających na działalność gospodarczą w obu częściach Europy.

Zagadnienia

 • Społeczeństwo polskie w czasach komunizmu - smutna rzeczywistość lat 1945-1989;
 • Upadek komunizmu - przyczyny i skutki (rys historyczny);
 • Transformacja roku 1989 w Polsce - nadzieje i oczekiwania;
 • Polskie realia polityczne po roku 1989 - wolne wybory i ich rezultat;
 • Polska polityka zagraniczna po roku 1989 - w stronę NATO i Unii Europejskiej;
 • Współczesna kultura Polski i stojące przed nią wyzwania;
 • Podstawowe problemy polskiego społeczeństwa (bezrobocie, system edukacji i ochrony zdrowia, ubezpieczenia społeczne, prawa i wolności obywatelskie);
 • Przyszłość Polski - idee i prognozy (w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym);
 • Wpływ upadku komunizmu na gospodarkę Europy Środkowej;
 • Różnice w prowadzeniu działalności gospodarczej pomiędzy krajami Europy Środkowej a pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
 • Stosunki gospodarcze z Niemcami. Zmiana modelu współpracy;
 • Wpływ wspólnego rynku europejskiego na rozwój gospodarki w państwach Europy Środkowej;
 • Konsekwencje gospodarcze starzenia się Europy;
 • Zaawansowane technologie jako wielka szansa dla rozwoju regionalnego;
 • Polska gospodarka obecnie. Porównanie z innymi państwami regionu;

Kurs składa się z wykładów, warsztatów oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z rejonu Krakowa, ilustrujących ważne aspekty warunków ekonomicznych regionu.

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, ich częścią będą prezentacje PowerPoint zawierające najważniejsze definicje i fakty, a także zdjęcia i filmy przedstawiające kluczowe aspekty społecznej, politycznej, kulturowej i gospodarczej transformacji roku 1989. W celu ukończenia kursu studenci muszą zaliczyć pisemny test (wielokrotnego wyboru) przygotowany przez wykładowców.

Moduł II. Innowacje i startupy w Polsce

Kurs jest źródłem wiedzy o handlu elektronicznym (e-commerce), innowacjach i startupach w Polsce. Zaprezentowane zostaną najlepsze polskie praktyki w biznesie w sieci, takie jak: kampanie marketingowe, doświadczenia w crowdsourcingu oraz innowacyjne rozwiązania w handlu elektronicznym. Studenci będą mieli okazję spotkać się z twórcami polskich startupów oraz przedstawicielami polskiego rynku gier komputerowych. Wezmą udział w grze edukacyjnej, w której wcielą się w rolę przedsiębiorców i będą podejmować decyzje dotyczące tworzenia i rozwoju startupów.

Zagadnienia

 • Rynek e-commerce w Polsce;
 • Media społecznościowe w Polsce – funkcja, znaczenie i najważniejsi "gracze";
 • Innowacje w handlu elektronicznym w Polsce - najlepsze przykłady;
 • Rola innowacji w organizacjach;
 • Czynniki kluczowe przy wdrażaniu innowacji;
 • Dobre praktyki w marketingu internetowym w Polsce;
 • Polskie doświadczenia w pozyskiwaniu kontrahentów za pomocą crowdsourcingu;
 • Rozwój gier w Polsce  –  źródło sukcesu;
 • Tworzenie kultury organizacji wspierającej innowacje;
 • Wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach;
 • Tworzenie startupów przy użyciu metody lean;
 • Tworzenie startupów metodą rozwoju klienta;
 • Polskie startupy, które odniosły sukces;
 • Polskie startupy kontra rynek niemiecki;
 • Decyzje przedsiębiorców odnośnie rozwoju startupów;
 • Środowisko startupów w Polsce.

Kurs składa się z wielu ciekawych wykładów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z rejonu Krakowa oraz licznych spotkań z przedstawicielami polskiego rynku gier i startupów. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim. W celu ukończenia kursu, pod koniec modułu studenci muszą zaliczyć pisemny test (wielokrotnego wyboru) przygotowany przez wykładowców.