Absolwent – wiedza i profesjonalizm

Absolwent – wiedza i profesjonalizm

Absolwent – wiedza i profesjonalizm projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV, działania 4.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie programu 3 innowacyjnych specjalności w ramach kierunku zarządzanie:

  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie wiedzą i innowacjami
  • zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność „zarządzanie wiedzą i innowacjami” będzie współtworzona i realizowana z Euro InnoParkiem sp. z o.o.. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Europejskiej w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji absolwentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z gospodarką w okresie od 01.04. do 31.10.2015 r. W ramach nowego kierunku zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie i poprawę jakości kształcenia. Są to: szeroko rozwinięty program studiów, współpraca Uczelni z pracodawcami oraz rozwój Biura Karier.

Cele szczegółowe:

  • Cel 1:  Zwiększenie szans 175 absolwentów kierunku Zarządzanie na integrację z rynkiem pracy, dzięki udziałowi w programie studiów realizowanym we współpracy z praktykami, programowi stażowemu, szkoleniom i doradztwu zawodowemu.
  • Cel 2:  Zwiększenie poziomu transferu wiedzy z gospodarki  i wymiana najlepszych praktyk poprzez zatrudnienie na Uczelni specjalistów z przedsiębiorstw.
  • Cel 3:  Wyrównanie szans studentów reprezentujących zróżnicowany poziom wiedzy z matematyki, z myślą o lepszym przygotowaniu ich do studiowania przedmiotów, takich jak: statystyka, mikro i makroekonomia, finanse.
  • Cel 4: Podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowych metod nauczania oraz systemu ewaluacji absolwentów pod kątem potrzeb pracodawców.
    Termin realizacji projektu zgodny z umową o dofinansowanie: 01.04.2011 – 31.10.2015 r.