Informacje ogólne

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego. Celem projektu było zbadanie kondycji, barier i możliwości rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce,  oraz sformułowanie potrzeb i oczekiwań stron dialogu społecznego – pracodawców i pracowników  - możliwych płaszczyzn porozumień i wspólnych interesów. Projekt miał również na celu sformułowanie rekomendacji dotyczących prowadzenia polityk instytucji państwowych odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju dialogu społecznego. Projekt realizowany był w partnerstwie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Lider projektu) i Fundacji Instytut Karpacki (Partner projektu). Projekt trwał od września 2008 do września do 2009.

W ramach projektu przeprowadzono zarówno wywiady jakościowe, jak i ilościowe z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych – łącznie przebadanych zostało około 1700 organizacji. Na potrzeby badania zbudowana została baza danych organizacji, która jest udostępniania zainteresowanym instytucjom (kontakt z koordynatorem projektu). Badanie miało charakter populacyjny – ankieterzy podjęli próbę kontaktu z każdą organizacją z tej bazy. Badania są pierwszą tego typu próbą ilościowej diagnozy sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej , a jedną ze sformułowanych rekomendacji jest pogłębianie analiz dotyczących wybranych obszarów, w tym branż, sektorowego dialogu społecznego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas czterech wrześniowych konferencji w Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Warszawie. Końcowy rezultat projektu stanowi raport, który został opublikowany i rozesłanych do parterów dialogu społecznego, instytucji dialogu społecznego (Komisji Trójstronnej, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego), Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz  jednostek naukowych.

Raport, w wersji elektronicznej, jest do pobrania w zakładce pliki do pobrania.

Koordynator projektu: Agata Anacik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun naukowy projektu: Seweryn Krupnik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny