Informacje ogólne

Projekt „Europejskie certyfikaty językowe szansą na lepszą pozycję zawodową" stanowił ofertę kursów językowych skierowaną do pracujących osób z terenu powiatów: krakowskiego (powiat ziemski i grodzki), myślenickiego, proszowskiego oraz wielickiego. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach z języka angielskiego, francuskiego. niemieckiego oraz rosyjskiego. Kursy prowadzone były na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Program kursów (140 godzin nauki) obejmował egzamin certyfikujący TELC (The European Language Certficates). Koszt przystąpienia do egzaminu został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ofercie dydaktycznej uczelni znajduję się szeroki zakres kierunków kładących nacisk na kształcenie w językach obcych, jak filologia angielska – lingwistyka stosowana, komunikacja międzykulturowa w biznesie, studia z tłumaczeń, studia sinologia, turkologia, hebraistyka, a także studia z komunikacji w mediach.

Projekt został współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”