Informacje ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Umowa nr: 9794/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.01.02.06/Ew/18

Program Środki Przejściowe 2005

Wielosektorowy Projekt Wzmocnienia Zdolności Administracyjnych

KOMPONENT 6  „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”

 

Celem projektu jest opracowanie, wydanie i upowszechnienie podręcznika nt. ewaluacji wraz z materiałami dydaktycznymi pokazującymi dobre praktyki (studia przypadku) w tym zakresie oraz przygotowanie, na bazie przeprowadzonej analizy potrzeb, ram programowych nowej specjalizacji z zakresu ewaluacji na studiach magisterskich oraz udoskonalenie istniejącej oferty studiów podyplomowych.

Długoterminowym celem projektu jest upowszechnianie ewaluacji jako narzędzia „dobrego rządzenia” wśród administracji publicznej oraz podmiotów spoza administracji zajmujących się ewaluacją zarządzania publicznego, szczególnie w gronie osób i instytucji publicznych współpracujących z WSE, w tym licznych przedstawicieli sektora publicznego będących absolwentami studiów oraz uczących się aktualnie na kierunkach związanych z zarządzaniem publicznym w WSE.

Projekt ma także na celu zbudowanie trwałych relacji oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi procesami ewaluacji w administracji publicznej oraz wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego Wyższej Szkoły Europejskiej jako lidera w kształceniu przyszłych kadr administracji publicznej i jako zaplecza i potencjału eksperckiego w zakresie ewaluacji.

Grupą odbiorców projektu są odbiorcy i użytkownicy produktów dydaktycznych i naukowych oferowanych przez WSE, w tym:

  • Eksperci i wykładowcy WSE
  • Aktualni uczestnicy studiów podyplomowych i konferencji WSE
  • Dotychczasowi absolwenci WSE kierunków powiązanych z zarządzaniem publicznym
  • Decydenci i przedstawiciele administracji publicznej z regionów południowych (lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie)
  • Inne osoby zainteresowane zagadnieniami ewaluacji w zarządzaniu publicznym

11 Kwietnia br. odbyło się I seminarium eksperckie, na którym zostały omówione wyniki ankiety ewaluacyjnej - Analiza potrzeb szkoleniowych i doradczych w/z ewaluacji w administracji publicznej oraz przedstawiona koncepcja podręcznika.

14 Maja br. odbyło się II seminarium eksperckie, na którym zostały przedstawione i omówione poszczególne rozdziały podręcznika.


Czas trwania projektu:  grudzień 2007 – październik 2008
 

Koordynator projektu:
Joanna Prusak-Cieślik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 flaga Unii Europejskiej