Informacje ogólne

gryf-introCelem projektu jest rozwój i uruchomienie pierwszej w Polsce anglojęzycznej specjalizacji z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi na kierunku Filologia - specjalność Filologia angielska - specjalizacja Lingwistyka stosowana (SUM) w oparciu o autorską metodykę kształcenia z elementami grywalizacji i edutainment (w tym questy/webquesty, gry, symulacje).

Nowa specjalność w sposób unikalny na polskim rynku edukacyjnym rozwijać ma kompetencje językowe i kulturowe równocześnie z kompetencjami z zakresu zarzadzania, kształtowane w dotychczasowej praktyce w ramach 2 różnych kierunków studiów. W ten sposób odpowiada na potrzeby rynku pracy związane z rosnącym popytem na Project managerów z biegłą znajomością min. 2 języków obcych.

Projekt, realizowany z największym w Norwegii Buskerud and Vestfold University College, słuzyć będzie internacjonalizacji uczelni poprzez wzbogacenie oferty anglojęzycznej, rozwój kultury jakości (narzędzia zapewnienia jakości), rozwój kompetencji kadry (wizyty studyjne, warsztaty, wspólne publikacje i materiały) oraz współpracy z biznesem.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

logosfinal 3