Informacje ogólne

Projekt „Lider Nowej Gospodarki” powstał w oparciu o Raport o stanie sektora MSP w Polsce opracowany przez PARP w 2008 roku. Według wspomnianego raportu istniało wówczas duże zapotrzebowanie firm na dobrze wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo przedstawiciele firm wskazywali, że inną barierą w rozwoju firm był brak doświadczenia w stosowaniu technologii internetowych.

Celem projektu była: poprawa zdolności adaptacyjnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski. Dofinansowane studia podyplomowe miały przełożyć się na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poziomu ich aktywności. Słuchacze mieli możliwość korzystania z nowych technologii, zasobów internetowych oraz mobilnych.

Dofinansowane zostały następujące kierunki studiów podyplomowych: Marketing w sieci (marketing internetowy)Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)Lider Biznesu (studia biznesowe)Tłumaczenia audiowizualne (studia z tłumaczeń Kraków), Technical writing.

Jednym z wielu trwałych śladów po projekcie zostały publikacje: Casebook zawierający 50 studiów przypadków z dziedzin zbieżnych z treścią kierunków studiów podyplomowych oraz podręcznik dla dydaktyków i trenerów, wprowadzając w metodykę nauczania opartą na stuium przypadku.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".