Informacje ogólne

Dlaczego realizujemy taki projekt?

Projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie skierowany jest przede wszystkim do pracowników instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych. W jego ramach chcemy na konkretnych przykładach pokazać, że wyniki badań szeroko pojmowanych nauk społecznych (np. socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania) przekładają się na realizację celów gospodarczych.

Większość projektów dotyczących współpracy środowiska naukowego i gospodarki odnosi się do tzw. life sciences lub nauk inżynieryjnych, choć wymiana wiedzy i doświadczenia jest przecież możliwa także w innych obszarach. Naszego myślenia o transferze wiedzy i podejmowanych w jego konsekwencji działań nie powinniśmy redukować do schematu: laboratorium naukowe – przemysł. Współpraca nauk społecznych i gospodarki to działalność o obopólnych korzyściach, a projekty badawcze mogą przynosić naukowcom nie tylko satysfakcję intelektualną, ale i finansową.

Na czym polega nasz projekt?

W ramach projektu realizujemy między innymi następujące działania:

  • stworzenie dwóch ogólnodostępnych baz instytucji badawczo-rozwojowych oraz instytucji pośredniczących między nauką a gospodarką na terenie Polski
  • opracowanie kursów e-learningowych (m.in. z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji badań, własności intelektualnej), które zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dystrybuowane wśród osób biorących udział w szkoleniach
  • przygotowanie publikacji casebooka – obejmujące opracowanie 10 polskich i 3 zagranicznych case studies związanych z komercjalizacją badań naukowych i nawiązywaniem współpracy na linii nauka – gospodarka. Case studies zostaną przygotowane na podstawie wywiadów z przedstawicielami instytucji mających doświadczenie w tej dziedzinie
  • szkolenia z wykorzystaniem metodyki case studies skierowane do przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych w 11 miastach wojewódzkich (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Łódź, Białystok, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz). Szkolenia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem metodyki case studies Harvard Business School. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także doświadczenia w zakresie komercjalizacji badań lokalnych instytucji pośredniczących między nauką a gospodarką
  • działania informacyjno-promocyjne upowszechniające ideę komercjalizacji badań w naukach społecznych

Strona internetowa projektu: www.bepluser.pl

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Filipa 25, 31-150 Kraków
tel. 12 683 24 75, fax: 12 683 24 66

Bliższych informacji o projekcie udziela:
Anna Szwed
Koordynatorka ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu
"B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki"
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” na podstawie dofinansowania nr UDA-POKL.04.02.00-00-132/09-00.

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny