Platforma Kształcenia Społecznościowego - WeLearning

WeLearning Logo

Celem projektu Platforma kształcenia społecznościowego – WeLearning jest: wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego. System został oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwalającej uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstała platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdują się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły i filmy edukacyjne oraz prezentacje multimedialne. Powstała platforma jest miejscem, w którym użytkownicy mają możliwość nie tylko samokształcenia, ale również wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, czy spotkań doradczo-coachingowych.

Więcej informacji na stronie: https://welearning.edu.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.