Dostępne czasopisma

Biblioteka prenumeruje na bieżąco liczne czasopisma, zarówno polskie, jaki i zagraniczne. Oferta dopasowywana jest do kierunków studiów i specjalności dostępnych w ofercie uczelni. Aktualnie są to następujące pozycje:

 1. Brief
 2. Dziennik : Gazeta Prawna
 3. Forbes: Profit
 4. Foreign Affairs
 5. Forum: najciekawsze artykuły z prasy światowej
 6. Gazeta Wyborcza
 7. Harvard Business Review
 8. Harvard Business Review. Polska
 9. Język polski
 10. Krakowskie Studia Międzynarodowe
 11. Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe WSE
 12. Kwartalnik Bellona
 13. Ling Varia
 14. Marketing i Rynek
 15. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 16. National Interest
 17. Nauka i Gospodarka
 18. Newsweek: Polska
 19. Nowa Europa
 20. Nowa Europa Wschodnia
 21. Nowe Państwo
 22. Outsourcing
 23. Polish Foreign Affairs Digest
 24. Polish Quarterly of International Affairs
 25. Politeja
 26. Polityka
 27. Polski Przegląd Dyplomatyczny
 28. Press
 29. Pressje
 30. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 31. Przegląd Obrony Cywilnej
 32. Przegląd Polityczny
 33. Przegląd Środkowoeuropejski
 34. Przekładaniec
 35. Realia i co dalej…
 36. Recepcja, Transfer, Przekład
 37. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 38. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 39. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 40. Rocznik Przekładoznawczy
 41. Rzeczpospolita
 42. Sprawy Międzynarodowe
 43. Stosunki Międzynarodowe
 44. Teologia polityczna
 45. Uważam Rze
 46. Wprost
 47. Znak