Katalog Biblioteki WSE

Katalog komputerowy obejmuje zarówno książki, czasopisma jak i materiały audiowizualne zgromadzone w Bibliotece. Dostęp do niego jest możliwy zarówno w wewnętrznej sieci uczelnianej, jak również za pośrednictwem Internetu.

Podstawowe sposoby przeglądania zasobów bibliotecznych:

  • wyszukiwanie proste umożliwia odnalezienie potrzebnych dokumentów poprzez indeksy: autorski, tytułowy, serii wydawniczych, symboli klasyfikacji rzeczowej UKD, haseł przedmiotowych.
  • wyszukiwanie złożone pozwala wyszukiwać książki na podstawie wybranych indeksów połączonych spójnikami logicznymi. Dodatkowo wybierając opcję „*Całość opisu” istnieje możliwość przeszukiwania katalogu poprzez dowolne, wybrane przez użytkownika słowo,  znajdujące się w opisie bibliograficznym książki, np. słowo w tytule, haśle przedmiotowym, nazwie wydawcy, miejscu wydania, uwagach itp.

Każdy zarejestrowany w systemie czytelnik posiada indywidualne konto czytelnika, za pośrednictwem którego sprawdzić można listę wypożyczonych książek oraz termin ich zwrotu.

Logowanie do katalogu Biblioteki WSE:

Katalogi innych bibliotek

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego

Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

KaRo Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich

KaRo Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich

NUKAT  katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich

NUKAT katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich