O bibliotece WSE

Biblioteka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera powstała w 2003 r. wraz z rozpoczęciem działalności dydaktycznej Uczelni. Księgozbiór biblioteki stale się powiększa. Dziś posiadamy ponad 13 300 woluminów wydawnictw podstawowych, zarówno w języku polskim, jak i językach obcych. Biblioteka dysponuje ponadto zbiorem 1121 egzemplarzy case studies zakupionych na licencji Harvard Business School oraz 109 tytułów czasopism. Obok druków zwartych i ciągłych Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w tym: mapy, kasety audio i wideo, płyty CD i DVD. Zapewnia także dostęp do elektronicznych baz danych, m. in. Wirtualnej Biblioteki Nauki, EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Bibliomania, FullBooks, Projekt Gutenberg, czy Bazy Publikacji PAH.

Zbiory opracowywane są i udostępniane w komputerowym programie bibliotecznym, a katalog dostępny jest dla wszystkich na stronie internetowej. Czytelnicy mają możliwość zamówienia lub rezerwacji potrzebnych tytułów przez Internet, co stanowi szczególe udogodnienie dla studentów dojeżdżających na studia spoza Krakowa.

KATALOG

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, czytelnicy spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.  Możliwość wypożyczania książek na zewnątrz mają studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy oraz absolwenci WSE w Krakowie. Prowadzony jest również system wypożyczeń międzybibliotecznych.