Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Europejskiej

Podstawowym celem działań Biura jest stworzenie studentom z niepełnosprawnościami komfortowych warunków do nauki na prawach równych z innymi.

Biuro zajmuje się m.in.:

 • czynnym udziałem w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych;
 • organizacją imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych;
 • współpracą i reprezentowaniem interesów i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udzielaniem informacji niepełnosprawnym kandydatom o rekrutacji i możliwościach pomocy ze strony uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Europejskiej pełni mgr Karolina Gacal. 

Główne cele pracy pełnomocnika to:

 • zwiększanie dostępności studiów w Wyższej Szkole Europejskiej;
 • zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji;
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów;
 • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
 • zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 • udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków;
 • zapewnianie poufności we wszelkich wrażliwych kwestiach.

Do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Studentów z Niepełnosprawnością uprawnione są osoby ze społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie:

 1. niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz
  o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 1. przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy;

Studenci ubiegający się o korzystanie z pomocy Pełnomocnika ds. Studentów z Niepełnosprawnością zobowiązani są do złożenia odpowiedniego pisma, a także dokumentacji medycznej dotyczącej choroby oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

Dokumentacja medyczna złożona Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych jest objęta ochroną danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1182);

Wsparciem objęci są studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych.

DYŻURY

Każdy, pierwszy wtorek miesiąca

w godzinach: 13:00- 15:00, pok. 208

Każdy, ostatni czwartek miesiąca

W godzinach 10:00- 12:00, pok. 208

 

Studenci studiów niestacjonarnych i podyplomowych proszeni są o indywidualny kontakt, w celu ustalenia spotkania w trakcie zjazdów.

 

Kontakt:

Tel. 12 683 24 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.