Biuro Karier

Misją Biura Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy, zarówno na etapie odnalezienia się na rynku pracy, jak i w sprawnym oraz efektywnym działaniu na nim.

Do podstawowych  zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów oraz pracy  dla absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi.

Biuro Karier pomaga również studentom i absolwentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez zapewnienie udziału w interesujących szkoleniach i warsztatach, są to m.in.:

  • sposoby aktywnego poszukiwania pracy,
  • planowanie kariery zawodowej,
  • umiejętności autoprezentacji,
  • zapoznanie się z technikami rekrutacyjnymi,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
  • zachowywanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,
  • techniki radzenia sobie ze stresem.

SERWIS BIURA KARIER: http://www.kariera.wse.krakow.pl/pl 

FANPAGE: https://www.facebook.com/