Organizacja Roku Akademickiego 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie:

 

1) semestr zimowy: 01.10.2019 r. – 01.03.2020 r.,

2) semestr letni: 02.03.2020 r. – 30.09.2020 r. w tym przerwa wakacyjna: 20.07.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych: 

WSZYSTKIE Kierunki

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 24.01.2020

02.03.2020 – 12.06.2020**

ferie świąteczne

23.12.2019 – 06.01.2020

09.04.2020 – 14.04.2020

okres egzaminów i zaliczeń

terminy podstawowe

25.11.2019 – 07.02.2020

27.04.2020 – 30.06.2020

terminy poprawkowe

09.12.2019 – 21.02.2020

01.09.2020 – 11.09.2020

wakacje

01.07.2020 – 30.09.2020

** studenci studiów I stopnia - trzeci rok studiów mają zajęcia dydaktyczne do 05.06.2020 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz dni z godzinami wolnymi od zajęć bez obowiązku ich odrabiania:

• 31.10.2020 – przed świętem Wszystkich Świętych,

• 09 - 14.04.2020 (czwartek, piątek i wtorek) – Święto Wielkiej Nocy.

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych:

Wszystkie kierunki

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

04.10.2019* – 22.02.2020

29.02.2020 – 12.07.2020

ferie świąteczne

23.12.2019 – 02.01.2020

9.04.2020 – 14.04.2020

okres egzaminów i zaliczeń

 

terminy podstawowe

07.12.2019 – 8.03.2020

09.05.2020 – 19.07.2020

terminy poprawkowe

11.01.2020 – 29.03.2020

01.09.2020 – 13.09.2020

wakacje

20.07.2020 – 30.09.2020

* termin nie dotyczy studentów 1 semestru studiów II stopnia - termin rozpoczęcia zajęć: 12.10.2019.

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych wieczorowych:

Wszystkie kierunki

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

04.10.2019* – 22.02.2020

29.02.2020 – 12.07.2020

ferie świąteczne

23.12.2019 – 06.01.2020

09.04.2020 – 14.04.2020

okres egzaminów i zaliczeń

 

terminy podstawowe

07.12.2019 – 8.03.2020

09.05.2020 – 19.07.2020

terminy poprawkowe

11.01.2020 – 29.03.2020

01.09.2020 – 13.09.2020

wakacje

20.07.2020 – 30.09.2020

 

 

Studentów studiów niestacjonarnych obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

04-06.10.2019

06-08.03.2020

11-13.10.2019*

20-22.03.2020

25-27.10.2019

03-05.04.2020

15-17.11.2019

24-26.04.2020

29.11-01.12.2019

15-17.05.2020

13-15.12.2019

29-31.05.2020

10-12.01.2020

12-14.06.2020

24-26.01.2020

26-28.06.2020

07-09.02.2020

03-05.07.2020

21-23.02.2020

10-12.07.2020

*termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów II stopnia
** w piątki mogą być organizowane zajęcia dydaktyczne tylko dla I roku

 

Studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

18-20.10.2019

28.02.-01.03.2020

08-10.11.2019

13-15.03.2020

22-24.11.2019

27-29.03.2020

06-08.12.2019

17-19.04.2020

20-22.12.2019

08-10.05.2020

03-05.01.2020

22-24.05.2020

17-19.01.2020

05-07.06.2020

31.01-02.02.2020

19-21.06.2020

14-16.02.2020

26-28.06.2020

21-23.02.2020

03-05.07.2020

** w piątki mogą być organizowane zajęcia dydaktyczne tylko dla I roku

 

W uzasadnionych przypadkach na studiach niestacjonarnych (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.