Skandynawistyczne Koło Naukowe NORDEN

Koło NORDEN ma na celu integrację środowiska studentów WSE zainteresowanych Skandynawią. W ramach spotkań studenci mają okazję do pogłębiania wiedzy o językach nordyckich, a także poznawania kultury nordyckiej. Oprócz cyklicznych spotkań sekcja szwedzka oraz sekcja norweska Koła zajmują się promowaniem kultury krajów nordyckich poprzez organizowanie i współorganizowanie wydarzeń tematycznych oraz realizacje projektów w ciągu całego roku.

Studenci skandynawistyki zapraszają wszystkich zainteresowanych na comiesięczne projekcje filmowe w kinie Kika, a także na spotkania z tłumaczami, podróżnikami czy innymi ciekawymi gośćmi, którzy zarażają swoją pasją do krajów nordyckich!

Informacje na temat aktualnych wydarzeń są na bieżąco umieszczane na fanpage’u Skandynawistycznego Koła Naukowego NORDEN (https://www.facebook.com/sknnorden/?fref=ts) oraz na tablicy koła, która znajduje się w holu WSE zaraz obok wystawy zdjęć z krajów skandynawskich.