Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Uczestnictwo w programie Erasmus+ daje naszym studentom niepowtarzalną szansę realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Europejskiej. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z wieloma studentami z całej Europy i nie tylko.

W ramach programu  Erasmus+ oferowane są wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne obejmujące okres do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (w tym studiów I i II stopnia). Wyższa Szkoła Europejska umożliwia swoim studentom wyjazdy na studia do niemalże 30 uczelni partnerskich oraz na praktyki do wielu instytucji zagranicznych. Są to m.in. Belgia, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Włochy, Węgry, Litwa, Turcja.

Informacje o programie i możliwości wyjazdu:

 • na stronie erasmusplus.org.pl 
 • w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE
  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 208

  12 683 24 82/90
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyżury Koordynatora Erasmus+

Erasmus+ Coordinator’s Shifts

 

Poniedziałek / Monday     10.00 - 13.00

Czwartek / Thursday         10.00 - 13.00

Piątek / Friday                    10.00 - 13.00

Sobota / Saturday              8.00 - 13.00

 

(w trakcie studiów niestacjonarnych/during extramural studies: 05.10, 19.10, 16.11, 23.11, 14.12, 21.12, 04.01, 23.01, 08.02, 15.02)

e

Uczelnie partnerskie

1. HOLANDIA

 • University of Applied Sciences Leiden

2. NORWEGIA

 • University College of Southeast Norway
 • University of Oslo

3. FINLANDIA

 • Laurea University of Applied Sciences

4. NIEMCY

 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft
 • Philipps-Universität Marburg
 • Zeppelin University

5. FRANCJA

 • Université Paris-est Marne-La-Vallée
 • Institut Catholique d'Etudes Superieures

6. HISZPANIA

 • Universitat Internacional de Catalunya
 • Universidad de Málaga
 • Universidad de Almeria
 • Universidad de Castilla - La Mancha
 • Istituto Europeo di Design

7. PORTUGALIA

 • Instituto Politécnico de Bragança
 • Universidade Nova de Lisboa

8. WŁOCHY

 • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Università degli Studi Roma Tre
 • Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Verbum
 • Accademia di Belle Arti di Bari

9. WĘGRY

 • Kodolányi János Főiskola

10. SŁOWACJA

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

11. LITWA

 • Vilnius Business College

12. TURCJA

 • Marmara Üniversitesi
 • Kastamonu Universitesi
 • Istanbul Gelişim Űniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy University

13. RUMUNIA

 • Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

 

POZA PROGRAMEM ERASMUS +

1. SZWAJCARIA

 • University of Fribourg 

2. USA

 • Benedictine College 
 • University of Texas Rio Grande Valley 

3. CHINY

 • Dalian Nationalities University 
 • Guangxi University 
 • Hebei University 
 • North University of China 
 • Shijiazhuang University
 • Suzhou University 
 • Yuncheng University 

 

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ (ERASMUS+ Traineeships)

 

ERASMUS + PRAKTYKI

Program Erasmus+ daje studentom niepowtarzalną szansę realizacji praktyk w wybranej przez studenta instytucji, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innej na okres min. 2 miesięcy- maksymalnie 12 m-cy. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy i nie tylko.

 

Kto może wyjechać?

Każdy student/ka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w cyklu licencjackim i magisterskim.

Przed wyjazdem na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez uczelnię macierzystą. Można również wyjechać na praktyki absolwenckie, na które należy zrekrutować się w trakcie trwania studiów. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa)

 

Gdzie można wyjechać?

Student/ka samodzielnie szuka instytucji, w której chciał/aby odbyć praktyki zagraniczne. Lista potencjalnych miejsc:

 

Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Dodatkowo, studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne) mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” znajduje się na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/power.

 

Jak wygląda dofinansowanie wyjazdu?

Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami finansowania:

 

Kraje należące do danej grupy:                   

         Miesięczna stawka:

Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

         600 EURO

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

         550 EURO

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry     

         450 EURO

 

Dodatkowe informacje:

Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 2 miesiące (praktyki). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej).

Skrócenie pobytu – „siła wyższa”- jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od studenta. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą.

W związku z tym, że praktyki odbywają się z reguły w okresie wakacyjnym- studenci kierunków oraz specjalności dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej mają możliwość wyjazdu bez uzyskiwania dodatkowych pozwoleń.

 

Information for English speaking students:

Overview

Erasmus+ supports traineeships (work placements, internships, etc) abroad for students currently enrolled in higher education institutions in Programme countries at Bachelor and Master level as well as for doctoral candidates. These opportunities are also open to recent graduates.

By doing a traineeship abroad with Erasmus+, you can improve not only your communication, language and inter-cultural skills, but also soft skills highly valued by future employers, as well as become more entrepreneurial. Read more about the benefits of an exchange abroad.

Duration

Your traineeship abroad can last from a minimum of 2 months to a maximum of 12 months.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

Financial Support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs and extra funding is available for traineeships. It may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

Due to the fact that  traineeships usually take place during the holiday season - students of studies co-financed by the European Union have the possibility to travel without obtaining additional permits.

Ogólne zasady uczestnictwa w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Europejska otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus University Charter), która uprawnia do wysyłania i przyjmowania studentów w ramach programu Erasmus+, nowego programu Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

W ramach Programu Erasmus+ studenci Wyższej Szkoły Europejskiej mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami finansowania. Przed wyjazdem:

 • na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;
 • na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

Informacje o terminie składania aplikacji są dostępne w Regulaminie. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE (pokój 208). Tylko aplikacje kompletne oraz złożone w obydwu formach będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • opinia wykładowcy
 • motywacje studenta
 • aktywność  w WSE i dodatkowa
 • deklaracja językowa
 • formularz przyjęcia przez instytucję (przy wyjeździe na praktyki).

 Zachęcamy do lektury „Przewodnika dla studentów wyjeżdżających na studia” i/lub „Przewodnika dla studentów wyjeżdżających na praktyki”, dokumentów, które krok po kroku przeprowadzą każdego studenta przez cały okres stypendium zagranicznego.

POWER

Studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżający na zagraniczne studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+, mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” znajduje się na stronie internetowej erasmusplus.org.pl/power i w regulaminie rekrutacji.

po wer

ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów System (ECTS), stosowany w obrębie wszystkich rodzajów i trybów studiów, służy zarówno studentom pobierającym edukację w kraju, jak również za granicą; przebywającym przez cały okres studiów na uczelni macierzystej lub odbywającym część studiów w uczelni partnerskiej. Jak sama nazwa wskazuje, ECTS może być stosowany w celu transferu punktów z jednej instytucji edukacyjnej do drugiej oraz pozwala akumulować punkty w obrębie jednej uczelni. ECTS jest narzędziem mobilności studentów w obrębie miasta, regionu, kraju, Europy (docelowo – świata).
ECTS stanowi jeden z fundamentów kształtowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którego tworzenie zapoczątkował Proces Boloński.