Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Uczestnictwo w programie Erasmus+ daje naszym studentom niepowtarzalną szansę realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Europejskiej. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z wieloma studentami z całej Europy i nie tylko.

W ramach programu  Erasmus+ oferowane są wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne obejmujące okres do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (w tym studiów I i II stopnia). Wyższa Szkoła Europejska umożliwia swoim studentom wyjazdy na studia do niemalże 30 uczelni partnerskich oraz na praktyki do wielu instytucji zagranicznych. Są to m.in. Belgia, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Włochy, Węgry, Litwa, Turcja.

Informacje o programie i możliwości wyjazdu:

 • na stronie erasmusplus.org.pl 
 • w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE
  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 208
  12 683 24 82/90
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DYŻURY KOORDYNATORA ERASMUS+

Erasmus+ Coordinator’s Shifts

 

Wtorek / Tuesday                            10.00 - 12.00

Czwartek / Thursday                      12.00 - 15.00

Sobota / Saturday                           10.00 - 12.00

 

(w trakcie studiów niestacjonarnych)

(during part-time studies)

12.01; 19.01; 2.02; 09.02; 02.03; 09.03; 06.04; 13.04; 11.05; 18.05; 01.06; 08.06; 06.07

 

e

Uczelnie partnerskie

 

1. HOLANDIA

 • University of Applied Sciences Leiden

2. NORWEGIA

 • University College of Southeast Norway
 • University of Oslo

3. FINLANDIA

 • Laurea University of Applied Sciences

4. NIEMCY

 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft
 • Philipps-Universität Marburg
 • Zeppelin University

5. FRANCJA

 • Université Paris-est Marne-La-Vallée
 • Institut Catholique d'Etudes Superieures

6. HISZPANIA

 • Universitat Internacional de Catalunya
 • Universidad de Málaga
 • Universidad de Almeria
 • Universidad de Castilla - La Mancha
 • Istituto Europeo di Design

7. PORTUGALIA

 • Instituto Politécnico de Bragança
 • Universidade Nova de Lisboa

8. WŁOCHY

 • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Università degli Studi Roma Tre
 • Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Verbum
 • Accademia di Belle Arti di Bari

9. WĘGRY

 • Kodolányi János Főiskola

10. SŁOWACJA

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

11. LITWA

 • Vilnius Business College

12. TURCJA

 • Marmara Üniversitesi
 • Kastamonu Universitesi
 • Istanbul Gelişim Űniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy University

13. RUMUNIA

 • Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

 

POZA PROGRAMEM ERASMUS +

1.      SZWAJCARIA

 • University of Fribourg 

2.      USA

 • Benedictine College 
 • University of Texas Rio Grande Valley 

3.      CHINY

 • Dalian Nationalities University 
 • Guangxi University 
 • Hebei University 
 • North University of China 
 • Shijiazhuang University
 • Suzhou University 
 • Yuncheng University 

 

Oferty praktyk

EURAMUS - Darmowa platforma internetowa zawierająca oferty praktyk w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości. Co więcej, platforma zawiera miejsca zakwaterowania!

Internshipsflyer Eurasmus4

ERASMUS INTERN - Strona internetowa, która po założeniu bezpłatnego konta pozwala na przeglądanie ofert praktyk, założenie swojego profilu, dzięki któremu to pracodawca może zaoferować praktykę.

Erasmus Intern2

 

Ogólne zasady uczestnictwa w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Europejska otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus University Charter), która uprawnia do wysyłania i przyjmowania studentów w ramach programu Erasmus+, nowego programu Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

W ramach Programu Erasmus+ studenci Wyższej Szkoły Europejskiej mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami finansowania. Przed wyjazdem:

 • na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;
 • na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

Informacje o terminie składania aplikacji są dostępne w Regulaminie. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE (pokój B7). Tylko aplikacje kompletne oraz złożone w obydwu formach będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • CV w języku polskim i angielskim
 • opinia wykładowcy
 • motywacje studenta
 • aktywność  w WSE i dodatkowa
 • deklaracja językowa
 • formularz przyjęcia przez instytucję (przy wyjeździe na praktyki).

 Zachęcamy do lektury „Przewodnika dla studentów wyjeżdżających na studia” i/lub „Przewodnika dla studentów wyjeżdżających na praktyki”, dokumentów, które krok po kroku przeprowadzą każdego studenta przez cały okres stypendium zagranicznego.

POWER

Studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżający na zagraniczne studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+, mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” znajduje się na stronie internetowej erasmusplus.org.pl/power i w regulaminie rekrutacji.

po wer

ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów System (ECTS), stosowany w obrębie wszystkich rodzajów i trybów studiów, służy zarówno studentom pobierającym edukację w kraju, jak również za granicą; przebywającym przez cały okres studiów na uczelni macierzystej lub odbywającym część studiów w uczelni partnerskiej. Jak sama nazwa wskazuje, ECTS może być stosowany w celu transferu punktów z jednej instytucji edukacyjnej do drugiej oraz pozwala akumulować punkty w obrębie jednej uczelni. ECTS jest narzędziem mobilności studentów w obrębie miasta, regionu, kraju, Europy (docelowo – świata).
ECTS stanowi jeden z fundamentów kształtowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którego tworzenie zapoczątkował Proces Boloński.