Projekty archiwalne

W projekcie Programu Leonardo da Vinci: Filolodzy na Europejskim Rynku Pracy wzięło udział 7 absolwentów kierunku Filologia Angielska Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Podczas 13-tygodniowych staży zrealizowanych w Hiszpanii, Niemczech, Belgii i Szwajcarii, uczestnicy doskonalili swoje kompetencje zawodowe w wielokulturowym i pełnym niezwykłych wyzwań międzynarodowym środowisku pracy. Każdy wyjazd został poprzedzony bogatym przygotowaniem językowym, kulturowym i psychologiczno-pedagogicznym. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestników projektu oraz raportami podsumowującymi odbyte staże.

Zapraszamy do lektury relacji uczestników staży, do obejrzenia ich prezentacji oraz do przejrzenia galerii ze zdjęciami.

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją "Filolodzy na europejskim rynku pracy" opracowaną w ramach projektu:

Filolodzy na europejskim rynku pracy

Magdalena Liszcz

staż w firmie Ideal Education Group w Madrycie (Hiszpania) w terminie od 4 listopada 2013 r. do 2 lutego 2014 r.

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Omawiając pozytywne aspekty zrealizowanego stażu w stolicy Hiszpanii, nie sposób nie wspomnieć również o bezcennej możliwości doskonalenia swoich umiejętności językowych po godzinach pracy w niemalże każdej czynności życia społecznego: podczas codziennych zakupów, zakupu biletu miesięcznego, wyrobienia hiszpańskiego numeru telefonu, kontaktu z właścicielem wynajmującym mieszkanie, czy też rozmów z nowopoznanymi mieszkańcami Madrytu (…)To właśnie szansa na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku (…) pozwala na poszerzenie horyzontów, doskonalenie umiejętności językowych oraz interpersonalnych (…) Nad podjęciem decyzji o zgłoszeniu się do projektu „Filolodzy na Europejskim Rynku Pracy”, zaoferowanym absolwentom Wyższej Szkoły Europejskiej, nie zastanawiałam się ani chwili. Możliwość odbycia 13-tygodniowego stażu w Madrycie przeszła moje najśmielsze oczekiwania, a to za sprawą nie tylko zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym miejscu pracy, ale przede wszystkim okazji na zrealizowanie jednego z największych marzeń – sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz ich intensywnego doskonalenia, a także pogłębiania znajomości Hiszpanii i jej dziedzictwa kulturowego.”

Elwira Kozak

staż w firmie Turiart w Valencii (Hiszpania) w terminie od 4 listopada 2013 r. do 2 lutego 2014 r. 

.

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Praca w międzynarodowym środowisku umożliwiła mi zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Wpłynęło to również na wzrost samooceny i poczucia własnej wartości. Możliwość odbycia zagranicznego stażu bezpośrednio po studiach uważam za najlepszy sposób na sprawdzenie własnych możliwości, podjęcie nowych wyzwań oraz usamodzielnienie się (…) Udział w Programie umożliwił mi nie tylko rozwój umiejętności i wiedzy, ale również pasji i zainteresowań. Staż daje szansę na wszechstronny rozwój, poznanie nowych kultur, ludzi, ciekawych miejsc, pracę w międzynarodowym środowisku, zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, szlifowanie języka, usamodzielnienie się i wiele innych korzyści. Gdybym miała szansę uczestniczyć w projekcie raz jeszcze z pewnością skorzystałabym z takiej szansy. Założenia programu stażu i jego organizacja dają wiele możliwości i są doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej.”

Katarzyna Odynokow

staż w firmie Les Cafes Esperanza w Vaudens (Szwajcaria) w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 2 marca 2014 r.

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) W moim odczuciu o dużej wartości czasu spędzonego w firmie Les Cafes Esperanza rozstrzygnęły dwie rzeczy. Po pierwsze (…) zaproszenie mnie do uczestnictwa w życiu firmy na wszelkich jej poziomach. Pozwoliło mi to czuć się użyteczną w chwilach, kiedy potrzebne było wsparcie któregoś z działów ze względu na przykład na trudne do przewidzenia napłynięcie nowych klientów oraz na bycie częścią zespołu i firmy jeśli chodzi także o podejmowane decyzje, czy rozważanie planów dotyczących jej rozwoju. Po drugie doświadczyłam niezwykle konsekwentnej i spójnej kultury organizacji pracy opartej na wartościach takich jak szacunek, zrównoważony rozwój i uczciwość. Te wartości były obecne na każdym poziomie funkcjonowania firmy, jak również były wdrażane w codziennych, najdrobniejszych nawet czynnościach i zadaniach. Od każdorazowo zadawanego pytania, czy przydzielone zadanie jest dla mnie odpowiednie, czy mam jasność, w jaki sposób je wykonać, czy dobrze się czuję w takiej roli oraz jasną informację zwrotną po jego wykonaniu, po zapewnienie pracowników, iż jeśli poczują się przeciążeni pracą w związku z nagłym napływem nowych klientów, firma zacznie limitować ich napływ lub rozważą wspólnie możliwość i odpowiedni moment ewentualnego zatrudnienia nowej osoby.”

Marzena Dziewońska

staż w MO International Group w Brukseli (Belgia) w terminie od 31 marca do 29 czerwca 2014 r.

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Podczas trzech miesięcy pracy w MO International Group zapoznałam się z działaniem programów CAT do tłumaczenia (MemoQ 2013 oraz Trados Studio 2011). Już od pierwszego dnia tłumaczyłam projekty przesłane przez Project Managerów, odpowiadałam na ich maile potwierdzając swój udział w projekcie, tworzyłam glosariusze związane z projektami tłumaczeniowymi oraz zajmowałam się poprawianiem pamięci tłumaczeniowych. Projekty związane były głównie z lokalizacją gier komputerowych oraz stron internetowych, kilkukrotnie zajmowałam się również prostymi zadaniami z dziedziny SEO (…) Przydatność doświadczeń nabytych podczas stażu oceniam bardzo wysoko – każde nowe wyzwania sprawiają, że można nauczyć się czegoś nowego. Staż z pewnością był przyjemny, mało stresujący, mój supervisor zapewniał opiekę merytoryczną, a praca na miejscu pozwoliła zapoznać się z wewnętrznymi mechanizmami pracy w biurze (…)”

Beata Majka

staż w Sprachenatelier w Berlinie (Niemcy) w terminie od 31 marca do 29 czerwca 2014 r.

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Największą umiejętnością jaką zdobyłam podczas stażu to nauka języka niemieckiego (…) W firmie Sprachenatelier używałam języka niemieckiego codziennie rozmawiając ze współpracownikami, czytając niemieckie teksty, pisząc maile w języku niemieckim oraz odbierając rozmowy telefoniczne (…) Podczas stażu nabyłam jednak również inne umiejętności: moja organizacja pracy się polepszyła, nauczyłam się lepiej pracować w zespole, organizować czas, obsługiwać klientów używając różnych języków obcych, a dodatkowo zyskałam więcej pewności siebie (…)”

Barbara Królikowska

staż w firmie Turiart w Valencii (Hiszpania) w terminie od 22 września do 21 grudnia 2014 r. 

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Staż w innym państwie to doskonała możliwość poznania kultury oraz historii danego kraju oraz spędzenia czasu w międzynarodowym środowisku. Jako iż odbyłam praktyki w firmie promującej kulturę regionu Walencji miałam możliwość poznania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego tego miejsca (…) Dzięki udziałowi w programie Leonardo da Vinci miałam okazję nie tylko podszkolić moje umiejętności językowe, zdobyć doświadczenie, ale również nawiązałam nowe znajomości i zwiedziłam wiele ciekawych i pięknych miejsc. Staż w innym państwie pozwala na zdobycie większej pewności siebie oraz rozwinięcie wielu umiejętności miękkich, jak i również poszerzenie wiedzy praktycznej.”

Anna Sudoł

staż w Sprachenatelier w Berlinie (Niemcy) w terminie od 22 września do 21 grudnia 2014 r. 

Zobacz sprawozdanie ze stażu

„(…) Staż w Berlinie był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem, które mam nadzieję pozytywnie wpłynie na rozwój mojej kariery zawodowej. Do najważniejszych umiejętności jakie nabyłam podczas stażu jest niewątpliwie umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach i różnych kontekstach raz osiągnięcie poziomu B2 potwierdzone egzaminem TELC, który zdałam z wynikiem bardzo dobrym. Bardzo ważnym aspektem była możliwość pracy w wielokulturowym zespole co wpłynęło na zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w sposobie organizacji pracy stosowanym przez osoby z odmiennym tłem kulturowym. Uważam, że nabyta wiedza i umiejętności podczas stażu będą dla mnie przydatne w przyszłości. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się znaleźć pracę w międzynarodowej firmie, w której na co dzień posługiwałabym się w języku angielskim lub niemieckim. W nieco bardziej odległej przyszłości planuję otworzenie własnej szkoły językowej, dlatego staż w Sprachenatelier był dla mnie cennym doświadczeniem. Zdobyłam wiedzę na temat tego jak wygląda organizacja pracy w szkole językowej oraz jakie skuteczne techniki marketingowe mogą być stosowane podczas promocji firmy. Dodatkowo pogłębiłam swoją wiedzę na temat historii i kultury Niemiec i samego Berlina.”

Projekt Filolodzy na Europejskim Rynku Pracy został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Powyższe publikacje powstały w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.