Specjalizacja: Lingwistyka stosowana – Biznes międzynarodowy

Język

angielski

Tryb

Stacjonarny

Biznes międzynarodowy


Połączenie znajomości języka obcego, a zwłaszcza angielskiego, ze znajomością biznesu i jego specyficznej terminologii, jest niezaprzeczalnym atutem zawodowym we współczesnym, zglobalizowanym świecie. W trakcie studiów na specjalizacji Lingwistyka stosowana - Biznes międzynarodowy, realizowanej całkowicie w języku angielskim, otrzymacie Państwo wiedzę i kompetencje wymagane przez pracodawców, którzy prowadza działalności międzynarodową. Jest to specjalność nie tylko użyteczna z punktu widzenia przyszłej kariery zawodowej, ale również dostarczająca istotnych wartości poznawczych nt. wielonarodowego i wielokulturowego środowiska, w którym funkcjonuje coraz więcej organizacji i zespołów pracowniczych.

prof. Jan Nowak - opiekun specjalizacji Lingwistyka stosowana - Biznes międzynarodowy

 Atuty specjalizacji:

 • ponad 600 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • 480 godzin nauki drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego*,
 • 8 kursów specjalistycznych,które pozwolą na rozwinięcie słownictwa w zakresie wszystkich obszarów biznesu (prawo, finanse, marketing, zarządzanie projektami itd.),
 • 80% zajęć specjalnościowych prowadzonych jest przez praktyków ze świata biznesu, pracujących na co dzień w międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 • zrównoważony program zajęć – uczący zarówno kompetencji miękkich, jak i podstawowych umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów, oraz prawa międzynarodowego,
 • Limerick, Kansas, Katalonia - nawet 12 miesięcy możesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni rozwijając swoje umiejętności pracy w międzynarodowym zespole podczas wyjazdu stypendialnego.

* drugi język obcy nauczany jest od podstaw; uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych

Przyszłe miejsca pracy:

 • działy współpracy międzynarodowej różnych firm i instytucji,
 • firmy zajmujące się organizacją imprez i wydarzeń międzynarodowych,
 • biura obsługi klienta,
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające managerów, konsultantów biznesowych – praca w międzynarodowych zespołach projektowych,
 • stanowiska w małych i średnich firmach wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i tłumaczenia tekstów biznesowych,
 • stanowiska, w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego zajmujących się przedsiębiorczością i współpracą z biznesem, wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i tłumaczenia tekstów,
 • centra usług wspólnych,
 • korporacje międzynarodowe.

Kursy realizowane w ramach specjalizacji

 • Marketing (Marketing) – to kurs dostarczający podstawowych informacji na temat marketingu, w jego trakcie student pozna rodzaje marketingu, nauczy się jak są budowane strategie marketingowe, analizy rynku oraz jak przeprowadza się badania marketingowe w środowisku międzynarodowym.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human resources management) - zajęcia koncentrują się na praktykach zarządzania personelem, stosowanych przez organizacje biznesowe. W ich trakcie zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca tego, w jaki sposób firmy zatrudniają, oceniają i rozwijają pracowników. Znajomość tych procedur pozwala spojrzeć z punktu widzenia pracodawcy, co jest potrzebne, aby praca w organizacji była wysoko oceniana.
 • Zarządzanie projektami (Project management) – w trakcie kursu studenci dowiedzą się czym jest projekt, jak go zainicjować, w jaki sposób przygotować jego harmonogram oraz jakie są zasady komunikacji z zespołem i klientem, a także jak oceniać i ewaluować projekty.
 • Przygotowywanie biznesplanu (Business plan writing) – kurs koncentruje się na podstawowym dokumencie przedsiębiorcy – biznesplanie. W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zarówno teoretyczne wyróżniki dobrego biznesplanu, jak ich praktyczne wykorzystanie w gotowym dokumencie.

Ciekawostki 

 • Według rankingu przygotowanego przez Forbes na liście „Najpotężniejszych Ludzi Świata 2013” pierwsze miejsce niezmiennie od ubiegło roku zajmuje Barack Obama. Na podium znalazła się również Angela Merkel oraz Władimir Putin. W pierwszej dziesiątce umieszczeni zostali także: Bill Gates, Benedykt XVI, Ben Bernanke (szef FED), Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (Król Arabii Saudyjskiej), Mario Draghi (Prezes Europejskiego Banku Centralnego), Xi Jinping (Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin) oraz David Cameron (Premier Wielkiej Brytanii).
 • Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą 2012 podobnie, jak w latach ubiegłych został Google. Zestawienie zostało stworzone w oparciu o opinie 150 tys. studentów z 12 największych państw świata. Według badania przeprowadzonego wśród ponad 18 tys. polskich studentów z najlepszych krajowych uczelni, najlepszym pracodawcą w kategorii „biznes” w 2012 roku okazał się Ernst & Young. Na podium znalazły się także Google Poland oraz TVN SA.