Specjalizacja: Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Język

angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

baner

 

 

 

 

 

 

Atuty specjalizacji

 • studia stacjonarne
  • ponad 600 godzin praktycznej nauki języka angielskiego
  • 480 godzin nauki drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego*
 • studia niestacjonarne
  • 300godzin praktycznej nauki języka angielskiego
  • ponad 200 godzin nauki drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego*
 • 6 specjalistycznych kursów poświęconych zagadnieniom komunikacji w biznesie i pracy w środowisku międzykulturowym
 • Limerick, Nottingham, Marburg - nawet 12 miesięcymożesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni podczas wyjazdu stypendialnego, rozwijając swoje umiejętności 
 • Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami - w ramach, którego możesz uczestniczyć w projektowaniu i realizowaniu projektów międzynarodowych, ściśle związanych z działalnością Instytutu Badań na Cywilizacjami WSE

* drugi język obcy nauczany jest od podstaw; uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych

Przyszłe miejsca pracy

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe
 • ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe

Kursy realizowane w ramach specjalizacji (wybrane):

 • Teoria komunikacji – wprowadzenie do teorii komunikacji, scharakteryzowanie jej odmian i komponentów, różnorodność szkół i paradygmatów, cechy i istota komunikowania, analiza procesu komunikowania, identyfikacja podstawowych typów i modeli
 • Komunikacja międzykulturowa –definicje kultury, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikowaniu się, stereotypy i szok kulturowy, taksonomia kultury w ujęciu Edwarda Halla, Geerta Hofstede i Richarda Lewisa, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w ramach tego kursu
 • Komunikacja w biznesie – wprowadzenie do tematykikomunikacji w biznesie, procesów i głównych form komunikacji, ćwiczenia za zakresu komunikowania (ustnego, jak i pisemnego) w języku angielskim w sytuacjach biznesowych, poznanie zasad przygotowania i wygłaszania prezentacji, uczestnictwa i prowadzenia spotkań biznesowych
 • Wybrane zagadnienia z makro i mikroekonomii – zajęcia poświęcone mechanizmom rynkowym, zmianom popytu i podaży, teorii gier i różnym formom organizacji rynku, modelom globalnej podaży i globalnego popytu, pomiarom produkcji krajowej, wzrostu gospodarczego oraz inflacji i deficytów.

Ciekawostki

 • W czasie spotkania biznesowego najważniejsze jest pierwsze wrażenie! Przyjmuje się, że trwa ono zaledwie kilka sekund. Ta krótka i na pozór nic nieznacząca chwila, może natomiast rzutować na przebieg całego spotkania. Amerykanie charakteryzują ten moment liczbowo jako 3x20: 20 sekund, 20 słów, 20 gestów. You never get a second chance to make a good first impression - mówi nawiązujące do tego przysłowie
 • Uścisk dłoni to jeden z ważniejszych elementów spotkania biznesowego. Warto więc pamiętać, że Niemcy i Amerykanie cenią sobie solidność, trzeba się wobec tego liczyć się z tym, że ich uścisk będzie mocny i zauważalny. Brytyjczycy natomiast stronią od używania swojej siły - ich uścisk jest więc miękki i delikatny. We Francji z kolei lekki i przelotny, a w Azji i na Bliskim Wschodzie uścisk dłoni jest zaledwie ledwo wyczuwalnym muśnięciem.
 • Czas jest wartością bezcenną, jednak jego postrzeganie jest uwarunkowane przede wszystkim kulturowo. Hiszpanie na przykład mają tendencje do nawet kilku godzinnych spóźnień, w Japonii takie zachowanie jest niedopuszczalne i nawet 2 minutowa zwłoka może być przyczyną zerwania rozmów biznesowych.