Specjalizacja: Tłumaczenia specjalistyczne

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

baner

 

 

 

 

Atuty specjalizacji

 • studia stacjonarne
  • ponad 600 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
  • 480 godzin nauki drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego*
 • studia niestacjonarne
  • 300 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
  • ponad 200 godzin nauki drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego*
 • 6 specjalistycznych kursów, które przygotują Cię do pracy tłumacza,
 • zajęcia w specjalistycznym laboratorium tłumaczeń symultanicznych,wyposażonym w najnowocześniejsze kabiny (link do opisu laboratorium)
 • Malaga, Stambuł, Kansas - nawet 12 miesięcy możesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni rozwijając swoje umiejętności podczas wyjazdu stypendialnego

* drugi język obcy nauczany jest od podstaw; uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych

Przyszłe miejsca pracy

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • biura tłumaczeń,
 • przedsiębiorstwa, spółki i urzędy, które na co dzień współpracują z międzynarodowymi firmami,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej zainteresowane np. przekładem ustnym w trakcie wystąpień czy konferencji,
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami,
 • media, redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio, wydawnictwa - zainteresowane umiejętnościami z zakresu tłumaczenia specjalistycznych tekstów użytkowych,
 • biura spraw zagranicznych, instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe,
 • ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe

Kursy realizowane w ramach specjalizacji (wybrane)

 • Wstęp do tłumaczenia – kurs obejmuje zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii przekładu, najważniejszymi pojęciami, typologią przekładów, a także, z warunkami pracy tłumacza we współczesnym świecie
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych – zajęcia poświęcone strategiom analizy i przekładu tekstów z różnych dziedzin, w tym również tekstów literackich, biznesowych, kulturowych, a także, najbardziej typowych problemów ekwiwalencji - zarówno na poziome leksykalnym, gramatycznym, jak i strukturalnym
 • Przekład ustnypodstawowe techniki tłumaczenia słowa żywego, metody i narzędzia pozwalające na kształcenie umiejętności niezbędnych w trakcie tłumaczenia wypowiedzi ustnych, typologia tłumaczeń ustnych i kryteria ich oceny
 • Domeny tłumacza – zajęcia przybliżające specyfikę pracy tłumacza nad tekstami specjalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, a także korzystania z istniejących źródeł i zasobów wiedzy, oraz ich wyszukiwania

Ciekawostki

 • Angielski jest językiem ojczystym około 500 milionów ludzi. Dla 300 milionów osób stanowi on z kolei drugi język, w którym komunikują się oni najczęściej. Według szacunków, aż jedna czwarta populacji Ziemi opanowała bądź uczy się i używa tego języka jako języka obcego!
 • Według słownika Oxford English Dictionary najdłuższym słowem w języku angielskim jest 45-literowy wyraz pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis oznaczający chorobę płuc
 • Za najtrudniejsze łamańce językowe (tongue twisters) w języku angielskim uznaje się 2 zdania:

  The sixth sick sheikh’s sixth sheep’s sick.

  The seething sea ceaseth and thus the seething sea sufficeth us