Program studiów

I. OBSZAR GRAFICZNY – kursy przygotowujące do obsługi programów graficznych, projektowania materiałów reklamowych i przygotowywania ich do druku

Historia sztuki

Kurs przybliży zagadnienia z historii malarstwa, rzeźby, rysunku, architektury itp. Dzięki temu uczestnicy poznają jak zmieniały się prądy w sztuce i dzieła artystów na przestrzeni wieków.

Komunikacja wizualna

Kurs przybliży zagadnienia komunikacji poprzez obraz. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skutecznie oddziaływać na odbiorcę za pomocą obrazu wspieranego tekstem i jak stosować tę metodę w Internecie.

Architektura informacji

Kurs da podstawy skutecznej organizacji przestrzeni informacyjnej. Studenci dowiedzą się, co sprawia, że korzystanie z informacji jest dla odbiorców łatwe i wygodne oraz wraz z zespołem będą budować własny system informacji.

Rysunek i kompozycja

Kurs zapewnia podstawy, niezbędne dla każdego projektanta grafiki. Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie stosować różne rodzaje kompozycji, zdobędą podstawy rysunku anatomicznego oraz perspektyw. Dzięki tym umiejętnościom nauczą się jakich błędów unikać podczas retuszu zdjęć czy tworzenia ilustracji.

Pracownia fotografii

Kurs wskaże różnice między fotografią produktową i wizerunkową. Uczestnicząc w kursie student będzie potrafił dobierać fotografie do realizowanych celów, realizować sesje fotograficzne, obsługiwać profesjonalny sprzęt fotograficzny i pozna zasady dobrego retuszu zdjęć.

Grafika rastrowa i wektorowa

Kurs obejmuje naukę Adobe Photoshop – popularnego programu do obróbki zdjęć oraz programu Adobe Illustrator, wykorzystywanego do tworzenia materiałów graficznych. Ponadto uczestnicy poznają możliwości bezpłatnych i konkurencyjnych oprogramowań.

Obróbka filmu i animacja dźwięku

Kurs będzie przygotowywał do pracy z materiałem filmowym i dźwiękiem. Uczestnicy nauczą się podstaw kreacji multimediów za pomocą programu Adobe After Effect i innych dostępnych programów do obróbki filmu.

II. OBSZAR BIZNESOWY - kursy przygotowujące do prowadzenia własnej firmy lub pracy w agencjach reklamowych i firmach

Warsztat biznesowy

Zajęcia będą przygotowywały do tworzenia własnej firmy - począwszy od pomysłu i wstępnej koncepcji biznesowej, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umiejętność przygotowania biznesplanu, poszukiwania funduszy na rozwój działalności. Uczestnicy kursu zdobędą też kompetencje menedżera, dzięki uczestnictwie w warsztatach autoprezentacji i technik negocjacyjnych, dodatkowo również wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem organizacji.

Wprowadzenie do zarządzania projektem i zarządzania zespołem

Kurs będzie w praktyczny sposób pokazywał projekt jako metodę pracy - od przygotowania aż do realizacji; będzie też pokazywał rolę zespołu w realizacji projektów; ciekawym elementem będzie studium przypadku - przykłady konkretnych projektów marketingowych.

Prawo autorskie i etyka w zawodzie projektanta

Kurs da podstawową wiedzę prawną niezbędną w prowadzeniu działań marketingowych oraz pracy grafika - będzie zapoznawał z podstawami prawa dotyczącego ochrony praw autorskich, wizerunku, ochrony danych osobowych, zwłaszcza w działaniach prowadzonych w internecie, uregulowań dotyczących wysyłki poczty drogą elektroniczną itp. Kurs poruszy również zagadnienie roli etyki osobistej i zawodowej w pracy projektanta.

III. OBSZAR MARKETINGU - kursy przygotowujące do tworzenia strategii marketingowych, promocyjnych, strategii marki

Marketing i jego oblicza

Kurs będzie dotyczył roli marketingu w procesie zarządzania organizacją i tworzeniu strategii marketingowych, a także określania metod i narzędzi realizacji strategii i projektów marketingowych.

Strategie i kampanie promocyjne

Kurs pokaże promocję jako element marketingu; zapozna z różnymi kanałami przekazu promocyjnego i zasadami przygotowywania kampanii promocyjnych; pokaże też jak badać skuteczność działań promocyjnych przez badania dostępne na rynku i realizowane na zamówienie; zapozna też z bardzo praktycznymi tematami jak np. przygotowywanie mediaplanu i zamawianie nośników, opracowanie briefu kreatywnego. Dzięki uczestnictwie w kursie student będzie umiał zaprojektować i zrealizować strategię i kampanię promocyjną.

Branding

Kurs będzie dotyczył zarządzania marką, struktury marek wewnątrz jednej organizacji, marki produktu; studenci będą analizować dobre i złe przykłady ze szczególnym uwzględnieniem marek polskich oraz zapoznają się z metodami i narzędziami prowadzenia strategii i programów zarządzania marką.

IV. OBSZAR PSYCHOLOGII KONSUMENTA - kursy dające wiedzę przydatną do tworzenia skutecznych reklam, grafik i treści promocyjnych

Psychologia konsumenta

Kurs da wiedzę przydatną w prowadzeniu działań marketingowych oraz projektowaniu skutecznych z punktu widzenia promocyjnego - reklam i innych projektów graficznych; będzie dotyczył zachowań konsumenckich w perspektywie psychologicznej i metody ich badań, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zachowań w sieci; będzie poruszał m. in. zagadnienia: procesów podejmowania decyzji, percepcji reklamy; emocji, potrzeb, ukrytych motywacji i ich roli w komunikacji reklamowej;

Perswazja w promocji

Kurs będzie poruszał zagadnienia ważne w skutecznym projektowaniu przekazu promocyjnego - zarówno grafiki, jak i innych działań - tworzenie marketingowych tekstów perswazyjnych (PR, reklama, marketing bezpośredni), copywriting, podstawy językoznawstwa, warsztat twórcy literackiego, telewizyjnego, teatralnego, radiowego.

Architektura informacji

Kurs przybliży zagadnienia potrzeb i zachowania użytkowników w procesie wyszukiwania informacji, schematów przepływu informacji, organizacji, nazewnictwa, nawigacji, wyszukiwania. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z zakresu informatycznych aspektów projektowania architektury informacji, analizy sytuacji komunikacyjnej i definiowania celów oraz projektowania schematów, rejestrów zawartości i systemów nawigacji.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia jest:

  • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych,
  • zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę indywidualnego projektu.