Studia I stopnia - Rekrutacja 2020/2021

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE.

 

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografia zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem
 • w przypadku ścieżki kształcenia Zarządzanie międzykulturowe: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

 

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

 

** w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. 

**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

 

Uwaga! W okresie od 1 kwietnia do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • skan (zdjęcie) wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza, 
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie. 

Powyższe dokumenty prosimy o przesyłanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady rekrutacji

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Rekrutacja na kierunek / Przedmiot maturalny język polski

 język obcy nowożytny

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, 
j. włoski, j. hiszpański)

 

wybrany przedmiot:

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna,  
j. mniejszości etnicznej,  j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

 

Zarządzanie strategiczne

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Game Design

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Lingwistyka dla biznesu

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

 

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

 

Grafika reklamowa i multimedia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Psychologia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

 

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (w przypadku kierunku Lingwistyka dla biznesu obowiązkowym językiem jest angielski),
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

 

Skala ocen 2-5*

Liczba punktów

Skala ocen 1-6**

Liczba punktów

2,0  2,0 30 
3,0 30  3,0 50
4,0 70  4,0 75 
5,0 100   5,0

80 

     6,0 100 

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991

** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

 

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia składają portfolio ogólne z zakresu sztuk wizualnych, wraz z oświadczeniem o autorskim charakterze prac. Portfolio może zawierać zarówno fotografie, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Prace należy przedstawić w postaci cyfrowej jako plik pdf, jpg lub avi.  Minimalna ilość prac: 3, maksymalna: 5. 

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym https://cloud.wse.krakow.pl, w folderze o nazwie zgodnej z numerem rekrutacyjnym. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

Portfolio ogólne oceniane jest według następujących kryteriów:

 

Kryterium Nowa Matura Stara Matura
Oryginalne przedstawienie tematu 0-100 pkt 0-50 pkt
Walory estetyczne pracy 0-100 pkt 0-50 pkt
Umiejętność dostosowania formy do treści 0-100 pkt 0-50 pkt
Techniczne umiejętności autora 0-100 pkt 0-50 pkt

 

Punktacja za portfolio ogólne doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego. Suma punktów z portfolio ogólnego i matury jest podstawą przyjęcia na kierunek Grafika reklamowa i multimedia.

 

Kandydaci na ścieżkę kształcenia Digital Art składają 2 portfolia (powinny one mieć ten sam numer rekrutacyjny):

 • portfolio ogólne, według  zasad jak powyżej. Punktacja za portfolio jest doliczana do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego. Suma punktów decyduje o przyjęciu na kierunek Grafika reklamowa i multimedia, natomiast przyjęcie na ścieżkę Digital Art warunkuje ocena drugiego portfolio.
 • portfolio ilustracyjne. W tym powinny znajdować się prace ilustratorskie o następującej tematyce: martwa natura, postać ludzka, pejzaż. Portfolio ilustracyjne będzie oceniane według następującej punktacji:

 

Praca Ilustratorska Punkty
Martwa natura  0-100 pkt
Postać ludzka  0-100 pkt
Pejzaż  0-100 pkt

 

 

Masz pytania?

Dział Rekrutacji

Kraków, al. Jana Pawła II 39a, sala 100 (hol główny, na prawo od wejścia do budynku)
12 683 24 04/07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkty rekrutacyjne

Punkt rekrutacyjny - Kraków - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Dział rekrutacji WSE
al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
tel. (12) 683 24 04/07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W okresie od maja do lipca podania na studia można składać również w następujących punktach rekrutacyjnych:

Rzeszów - Punkt rekrutacyjny WSE w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00