Lingwistyka dla biznesu ścieżka w j. polskim

Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach kiedy świat stał się „globalną wioską” jest niezbędną umiejętnością. W samej Europie mieszka i żyje ponad 450 milionów ludzi o różnym pochodzeniu historycznym, społecznym i kulturowym. W tworzeniu spójności pomiędzy Krajami Członkowskimi oraz w potęgowaniu uczucia przynależności do innych Europejczyków ważne stają się zarówno zrozumienie międzykulturowe, jak i umiejętności porozumiewania się. Znajomość języków obcych daje Nam nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale także rozwoju intelektualnego i personalnego dlatego inwestowanie w języki jest najlepszym kapitałem.

  

 Atuty kierunku: 

 • program studiów na kierunku Lingwistyka dla biznesu pozwala na uzyskanie praktycznych kompetencji językowych w połączeniu z wiedzą biznesową - połączenie studiów lingwistycznych z aspektem biznesowym,
 • atrakcyjne specjalności poszukiwane na rynku pracy, umożliwiające nabycie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych zarówno dla lingwisty, tłumacza, jak i pracownika międzynarodowych korporacji
 • intensywne kursy języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesu) do wyboru: j. hiszpański, j. włoski lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego*),
 • duży nacisk położony na naukę wszystkich sprawności językowych, w tym na umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie terminologią biznesową,
 • dzięki zajęciom m.in. z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczego, komunikacji międzykulturowej Studenci poznają uwarunkowania pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych: laboratoria, ćwiczenia i konserwatoria
 • kilkanaście zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium,
 • specjalistyczne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych,
 • praktyki w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeń, firmach outsourcingowych,
 • konferencje lingwistyczne, na których studenci prezentują swoje prace dyplomowe.


* drugi język obcy nauczany jest od podstaw; uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE: 

  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
  12 683 24 04 (07)
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Miejsca pracy i stanowiska:

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej,
 • firmy outsourcingowe,
 • biura tłumaczeń,
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami,
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka,
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe. 

 

Wybrane kursy realizowane w ramach kierunku:

Przedmioty podstawowe: 

 • Podstawy ekonomii - poznasz podstawowe pojęcia wykorzystywane do analizy gospodarki rynkowej oraz zjawiska, które w niej zachodzą. Nauczysz się samodzielnie analizować przyczyny i przebieg podstawowych zjawisk ekonomicznych.
 • Podstawy lingwistyki stosowanej - nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem języka.
 • Zarządzanie z elementami kultury korporacyjnej - nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce. Poznasz zewnętrzny kontekst zarządzania związany z szybko zmieniającym się otoczeniem, wzrastającą rolą wiedzy i globalizacją.
 • Nauka o komunikacji - zapoznasz się z najważniejszymi teoriami i koncepcjami z zakresu komunikacji. Poznasz funkcjonowanie różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiej komunikacji.
 • Wprowadzenie do rachunkowości i finansów - poznasz podstawowe zasady rachunkowości jednostek gospodarczych oraz regulacje prawne w jej zakresie. Przygotujesz się do samodzielnej analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki.
 • Prawo gospodarcze - poznasz podstawy prawa gospodarczego z uwzględnieniem nowych wyzwań oraz wybranych elementów obowiązywania i stosowania prawa gospodarczego w systemie prawa polskiego. Nauczysz się identyfikować zagadnienia prawa gospodarczego w kontekście problemów związanych z praktyką obrotu gospodarczego w Polsce i w stosunkach międzynarodowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - poznasz nowoczesne tendencje i dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się samodzielnie przygotowywać podstawowe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie projektami - nabędziesz umiejętności tworzenia planu sieciowego, liczenia harmonogramu i ścieżki krytycznej, opracowania budżetu projektu i kontroli realizacji projektu.
 • Strategie w zarządzaniu - poznasz przykładowe narzędzia analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i ich zastosowania. Nauczysz się stosować zasady budowania strategii na podstawie wniosków wyciągniętych z używanych narzędzi analizy strategicznej.

 

Przedmioty kierunkowe: 

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie - zapoznasz się ze specyfiką i wpływem kultur skandynawskich na komunikację interpersonalną oraz przygotowaniem ich do funkcjonowania i efektywnego komunikowania się w skandynawskim środowisku biznesowym.
 • Pragmatyka językowa - nauczysz się zasad najlepszego wykorzystania systemu językowego w określonej sytuacji komunikacyjnej. Poznasz podstawy kontekstowej, a więc pragmatycznej, interpretacji aktów mowy.
 • Realioznawstwo europejskie - poznasz wybrane społeczno-kulturowe aspekty z zakresu geografii, historii, demografii, kultury, ekonomii krajów europejskich.
 • Wprowadzenie do teorii przekładu - zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu i jej kluczowymi pojęciami (takimi jak ekwiwalencja, nieprzekładalność, obecność tłumacza w tłumaczeniu), jej relacji do praktyki przekładu, z typologią przekładów oraz z uwarunkowaniami pracy tłumacza i jego statusem we współczesnym świecie.
 • Warsztaty biznesowe - zapoznasz się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności filtrowania i selekcji danych, przetwarzania ich w użyteczne informacje oraz opracowywania „produktów” analitycznych (od kostek informacyjnych po raporty).

 

Ciekawostki: 

 • Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń potwierdzają, że znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, jednak dopiero bardzo dobra biegłość językowa jest atutem pozwalającym na uzyskiwanie wyraźnie wyższych dochodów.
 • W rankingu „Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2016” Kraków znalazł się na 9. miejscu jako lokalizacja centrów BPO/SSC, wyprzedzając np. Szanghaj. To oznacza, że zagraniczni inwestorzy będą w najbliższych latach potrzebować specjalistów m.in. z bardzo dobrą znajomością języków obcych, jak i z doświadczeniem biznesowym.
 • Sprawdź po co potrzebna jest znajomość lingwistyki w biznesie międzynarodowym?

 

  Lingwistyka dla biznesu ścieżka w j. polskim