Lingwistyka dla biznesu – specjalność tłumaczenie

Język

polski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

lingwistyka dla biznesu tłum

Atuty specjalności

 • studia stacjonarne
  • ponad 430 godzin praktycznej nauki języka angielskiego
  • ponad 300 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy) do wyboru: j. hiszpański, j. włoski lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego),
 • studia niestacjonarne
  • ponad 280 godzin praktycznej nauki języka angielskiego
  • ponad 180 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy) do wyboru:j. hiszpański, j. włoski lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego),
 • kurs z tłumaczeń specjalistycznych i tłumaczeń tekstów użytkowych,
 • wprowadzenie do realiów kulturowych, społecznych i ekonomicznych,
 • większość zajęć prowadzonych w formie pracy zespołowej,
 • stypendia w ramach programu Erasmus+ - nawet 12 miesięcy możesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni podczas wyjazdu stypendialnego, rozwijając swoje umiejętności.

* drugi język obcy nauczany jest od podstaw; uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych.