Psychologia

Psychologia jest kierunkiem, który pozwala nie tylko lepiej rozumieć innych ludzi, ale i siebie. Uczyń pierwszy krok ku temu, aby zostać osobą, która pozwala innym osiągnąć cele. Bądź coachem lub mentorem!

Kierunek umożliwia zdobycie szeregu kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Poprzez aktywne metody nauczania pozwala nabyć również umiejętności miękkich. Studia umożliwiają zapoznanie się z szeregiem badań i materiałów istotnych w branży. Dostarczają nowości związanych z psychologią, które każdy student, chcący podążać tą ścieżką, powinien znać. Duzym atutem jest również lokalizacja - studia w Krakowie to sama przyjemność ze względu na szereg dostępnych atrakcji!

Wypowiedź specjalisty:

mbGłównym atutem kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej jest jej praktyczne zastosowanie. Już od początku w towarzystwie doświadczonych dydaktyków oraz praktyków będziesz zdobywał wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane na dzisiejszym rynku pracy. Oferowane w planie studiów przedmioty pozwolą Ci stać się specjalistą/specjalistką interdyscyplinarnym/ą - możesz pracować z ludźmi, zarządzać firmą, czy zbierać i analizować dane na potrzeby promocji, czy rozwoju. Jednocześnie silny nacisk na konkretną ścieżkę kształcenia pomoże Ci w krótkim czasie stać się ekspertem/ekspertką w wybranym obszarze nowoczesnej psychologii.

 

mgr Mateusz Barłóg
Prodziekan ds. kierunku Psychologia (studia I stopnia)

  

 

 

 

 

  

Atuty kierunku:

 • interdyscyplinarność - połączenie wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej, zarządzania humanistycznego), naukami ekonomicznymi (zarządzania) oraz naukami medycznymi (nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej),
 • nacisk na wiedzę praktyczną, oczekiwaną przez współczesnych pracodawców i przedstawicieli branży usług psychologicznych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy,
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; 
 • zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu,
 • poznanie i praktyczne zastosowanie form profesjonalnego rozwoju, takich jak: szkolenia, coaching i mentoring,
 • zdobywanie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii,
 • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, komunikacji bez przemocy, twórczego myślenia oraz kreatywnych technik rozwiązywania problemów,
 • praktyki studenckie zapewnione przez lokalny rynek organizacji zajmujących się m. in. wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych.

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE:

  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
  12 683 24 04 (07)
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Dlaczego Psychologia w WSE? 

 • Program nauczania opracowany przez doświadczonych specjalistów - ekspertów w obszarach zarządzania ludźmi, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, psychologów organizacji, coachów, trenerów,
 • zajęcia prowadzone przez psychologów - praktyków, mających bezpośrednie relacje z biznesem,
 • praktyczne wykorzystanie ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies.

  

  Miejsca pracy i stanowiska:

 W zawodach związanych z psychologią:

 • terapeuci i terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • doradcy zawodowi;
 • menedżerowie, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR;
 • specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń.

W miejscach związanych z psychologią:

 • instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.);
 • urzędy pracy i biura karier;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

 

Wybrane kursy realizowane w ramach kierunku:

 • Wprowadzenie do psychologii - poznasz podstawowe pojęcia, obszary, metody, badania, koncepcje psychologiczne oraz główne kierunki rozwoju psychologii jako nauki. Zapoznasz się z możliwościami rozwoju i wyboru różnych ścieżek zawodowych w ramach psychologii.

 • Psychologia stresu - nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i interpretować zjawiska społeczne dotyczące stresu, identyfikować problemy związane ze stresem u pacjenta, klienta oraz grupy społecznej oraz identyfikować zachowania związane z odczuwanym stresem mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki oraz na jej funkcjonowanie w grupie.

 • Psychologia osobowości - poznasz problematykę psychologii osobowości oraz główne paradygmaty dotyczące osobowości przez nie definiowane. Nauczysz się jak identyfikować i przewidywać zachowania i problemy jednostki wynikające ze stałości jej osobowości z wykorzystaniem metod i narzędzi psychologicznych.

 • Psychologia społeczna - nabędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich przyczyn i przebiegu z punktu widzenia jednostki funkcjonującej w grupach, wspólnotach, środowiskach społecznych.

 • Trening twórczości - poznasz metody twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Nauczysz się jak projektować treningi pobudzające twórczość jednostki i grupy. Zrozumiesz potrzebę rozwijania kreatywnego myślenia przez całe życie.

 • Trening asertywności i NVC - nauczysz się jak asertywnie i bez przemocy komunikować informacje związane z udzielaną pomocą, wsparciem lub rozwojem oraz jak okazywać szacunek osobom w trakcie porozumiewania się.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium oraz praktyka zawodowa.