Psychologia

Jeśli marzysz o tym, aby pomagać innym w rozwoju osobistym lub zawodowym – studia psychologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej to propozycja dla Ciebie! Zyskaj wiedzę o mechanizmach psychologicznych i przygotuj się do pracy zarówno z klientami, pracownikami firm i korporacji oraz zespołami badawczymi. Obawiasz się nudnych, monotonnych wykładów? Zapomnij o tym! Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych specjalistów szybko poznasz praktyczne metody psychologiczne, wykorzystywane we współczesnym biznesie. A może chcesz tworzyć swoje własne warsztaty, szkolenia lub badania? Nie ma sprawy! Dołącz do Psychologicznego Koła Naukowego koRelacja i realizuj swoje pasje!

 

Wypowiedź specjalisty:

Mateusz BarłógGłównym atutem kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej jest jej praktyczne zastosowanie. Już od początku w towarzystwie doświadczonych dydaktyków oraz praktyków będziesz zdobywał wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane na dzisiejszym rynku pracy. Oferowane w planie studiów przedmioty pozwolą Ci stać się specjalistą/specjalistką interdyscyplinarnym/ą - możesz pracować z ludźmi, zarządzać firmą, czy zbierać i analizować dane na potrzeby promocji, czy rozwoju. Jednocześnie silny nacisk na konkretną ścieżkę kształcenia pomoże Ci w krótkim czasie stać się ekspertem/ekspertką w wybranym obszarze nowoczesnej psychologii.

 

mgr Mateusz Barłóg
Prodziekan ds. kierunku Psychologia (studia I stopnia)

  
 

Atuty kierunku:

 • interdyscyplinarność - połączenie wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej, zarządzania humanistycznego), naukami ekonomicznymi (zarządzania) oraz naukami medycznymi (nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej),
 • nacisk na wiedzę praktyczną, oczekiwaną przez współczesnych pracodawców i przedstawicieli branży usług psychologicznych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy,
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; 
 • zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu,
 • poznanie i praktyczne zastosowanie form profesjonalnego rozwoju, takich jak: szkolenia, coaching i mentoring,
 • zdobywanie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii,
 • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, komunikacji bez przemocy, twórczego myślenia oraz kreatywnych technik rozwiązywania problemów,
 • praktyki studenckie zapewnione przez lokalny rynek organizacji zajmujących się m. in. wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych.

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE:

  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
  12 683 24 04 (07)
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Dlaczego Psychologia w WSE? 

 • Program nauczania opracowany przez doświadczonych specjalistów - ekspertów w obszarach zarządzania ludźmi, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, psychologów organizacji, coachów, trenerów,
 • zajęcia prowadzone przez psychologów - praktyków, mających bezpośrednie relacje z biznesem,
 • praktyczne wykorzystanie ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies.

  

  Miejsca pracy i stanowiska:

 W zawodach związanych z psychologią:

 • terapeuci i terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • doradcy zawodowi;
 • menedżerowie, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR;
 • specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń.

W miejscach związanych z psychologią:

 • instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.);
 • urzędy pracy i biura karier;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

 

Wybrane kursy realizowane w ramach kierunku:

 • Wprowadzenie do psychologii - poznasz podstawowe pojęcia, obszary, metody, badania, koncepcje psychologiczne oraz główne kierunki rozwoju psychologii jako nauki. Zapoznasz się z możliwościami rozwoju i wyboru różnych ścieżek zawodowych w ramach psychologii.

 • Psychologia stresu - nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i interpretować zjawiska społeczne dotyczące stresu, identyfikować problemy związane ze stresem u pacjenta, klienta oraz grupy społecznej oraz identyfikować zachowania związane z odczuwanym stresem mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki oraz na jej funkcjonowanie w grupie.

 • Psychologia osobowości - poznasz problematykę psychologii osobowości oraz główne paradygmaty dotyczące osobowości przez nie definiowane. Nauczysz się jak identyfikować i przewidywać zachowania i problemy jednostki wynikające ze stałości jej osobowości z wykorzystaniem metod i narzędzi psychologicznych.

 • Psychologia społeczna - nabędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich przyczyn i przebiegu z punktu widzenia jednostki funkcjonującej w grupach, wspólnotach, środowiskach społecznych.

 • Trening twórczości - poznasz metody twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Nauczysz się jak projektować treningi pobudzające twórczość jednostki i grupy. Zrozumiesz potrzebę rozwijania kreatywnego myślenia przez całe życie.

 • Trening asertywności i NVC - nauczysz się jak asertywnie i bez przemocy komunikować informacje związane z udzielaną pomocą, wsparciem lub rozwojem oraz jak okazywać szacunek osobom w trakcie porozumiewania się.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium oraz praktyka zawodowa.