Psychologia menedżerska [NOWOŚĆ]

Język

polski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

psychologia psychmen

Pracując na co dzień z osobami i firmami jako psycholog zarządzania i doradca biznesowy dostrzegam duże zapotrzebowanie na kompetencje psychologiczne w środowisku biznesowym. W wielu zespołach działów HR, działów rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju brakuje osób z kompetencjami psychologicznymi, które wspaniale uzupełniłyby dany zespół pracowników wnosząc perspektywę psychologiczną do zarządzania ludźmi. Również wielu menedżerom, szczególnie w dużych firmach z kapitałem zagranicznym oraz sektorze MŚP, brakuje w zarządzaniu ludźmi i zespołami zarówno wiedzy jak i kompetencji psychologicznych pozwalających na skuteczne i efektywne zarządzanie. Dlatego specjalność psychologia menedżerska to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska biznesowego, w którym potrzebna jest wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów zachowań ludzkich, psychologii organizacji oraz psychologicznych podstaw skutecznego zarządzania.

Aleksandra Glinka (Kuźniak)
Opiekun merytoryczny kierunku Psychologia
Opiekun merytoryczny specjalności Psychologia Menedżerska

Partner specjalności:

LOGO MANAGEMENTSynergia Management to firma consultingowa świadcząca usługi z zakresu psychologii i zarządzania strategicznego, specjalizująca się w rozwoju psychologicznym i strategicznym osób i firm, a w szczególności w opracowywaniu strategii biznesowych i rozwojowych, diagnozie psychologicznej i organizacyjnej, profesjonalnym rozwoju trenerów i menedżerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, a także w tematach związanych z rozwojem osobistym i zawodowym oraz work/life balance i corporate weallness.

 

Atuty specjalności:

 • nauczysz się modeli, metod i narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w różnych dziedzinach biznesu;
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: prezentacja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z filmem, gry, ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, praca z metaforą, odgrywanie ról, odgrywanie scenek, symulacje, praca z case study i inne;
 • zrealizujesz praktyki studenckie w firmach biznesowych, działach HR lub szkoleń i rozwoju oraz organizacjach pozarządowych;
 • poznasz praktyczne narzędzia psychologiczne stosowane w obszarach związanych z przywództwem w organizacji, motywacją i zaangażowaniem pracowników, stresem i wypaleniem zawodowym, podejmowaniem decyzji i ryzyka w biznesie, przedsiębiorczością oraz procesami HR, rekrutacji i selekcji pracowników oraz zarządzania talentami;
 • poznasz zasady i doświadczysz pracy metodą coachingu zespołu, coachingu indywidualnego - coachingu kariery i executive coachingu, oraz zgłębisz wiedzę na temat metodologi budowania szkoleń dla organizacji;
 • poznasz psychologiczne procesy rządzące grupami oraz nauczysz się zasad skutecznego zarządzania zespołem;
 • nauczysz się psychologicznych mechanizmów wprowadzania zmian w organizacji i budowania skutecznych strategii biznesowych;
 • doświadczysz prowadzenia negocjacji i mediacji oraz poznasz zasady perswazji i efektywnej komunikacji w biznesie;

Przyszłe miejsca pracy

W zawodach związanych z psychologią:

 • psychologowie organizacji (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • menedżerowie, menedżerowie projektów, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR, HR business partnerzy;
 • headhunterzy, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • asesorzy, superwizorzy, specjaliści ds. szkoleń i rozwoju;
 • trenerzy biznesu, trenerzy rozwoju zawodowego;
 • coachowie, job coachowie, coachowie kariery, executive coachowie;
 • doradcy zawodowi.

W miejscach związanych z psychologią:

 • działy HR;
 • działy rekrutacji;
 • działy szkoleń i rozwoju;
 • firmy outsourcingowe świadczące usługi z zakresu HR i rekrutacji;
 • firmy rekrutacyjne;
 • firmy badawcze;
 • firmy szkoleniowe;
 • firmy konsultingowe;
 • biura karier;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi;

 

Kursy realizowane w ramach specjalności:

 • Psychologia organizacji
 • Psychologia ekonomiczna
 • Strategie biznesowe przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
 • Psychologia małych grup
 • Zarządzanie zespołem
 • Trening negocjacji i mediacji
 • Komunikacja w biznesie - perswazja i wystąpienia publiczne
 • Metodologia budowania szkoleń
 • Coaching zespołu    
 • Coaching kariery - planowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Executive coaching - coaching kadry zarządzającej