Psychologia rozwoju i coachingu [NOWOŚĆ!]

Język

polski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

psychologia rozwoju

""Pracując na co dzień z osobami indywidualnymi i firmami jako psycholog zarządzania
i doradca biznesowy dostrzegam stale wzrastające zapotrzebowanie na indywidualne usługi psychologiczne i rozwojowe. Z jednej strony w naszym społeczeństwie zachodzą dynamiczne zmiany generacyjne, dzięki rozwojowi technicznemu rośnie komfort życia, a dzięki powszechnemu dostępowi do wiedzy zwiększa się świadomość siebie. Z drugiej jednak strony szybkie tempo życia, intensywna praca, nastawienie na działanie i funkcjonowanie w permanentnie zmieniającym się otoczeniu powoduje, że wiele osób potrzebuje zatrzymać się i zastanowić nad sensem swojego życia oraz nad tym czego tak naprawdę chce i pragnie. Dlatego specjalność psychologia rozwoju i coachingu to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa, w którym coraz więcej osób poszukuje profesjonalnego wsparcia  psychologicznego i coachingowego oraz usług związanych z rozwojem osobistym, osiąganiem równowagi i balansu oraz prowadzeniem świadomego i odpowiedzialnego życia ".

Aleksandra Glinka (Kuźniak)
Opiekun merytoryczny kierunku Psychologia
Opiekun merytoryczny specjalności Psychologia rozwoju i coachingu

Partner specjalności:

LOGO MANAGEMENTSynergia Management to firma consultingowa świadcząca usługi z zakresu psychologii i zarządzania strategicznego, specjalizująca się w rozwoju psychologicznym i strategicznym osób i firm, a w szczególności w opracowywaniu strategii biznesowych i rozwojowych, diagnozie psychologicznej i organizacyjnej, profesjonalnym rozwoju trenerów i menedżerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, a także w tematach związanych z rozwojem osobistym i zawodowym oraz work/life balance i corporate weallness.

Atuty specjalności:

 • nauczysz się konkretnych modeli, metod i narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w pracy indywidualnej - coachingowej oraz w pracy grupowej - szkoleniowej i  warsztatowej;
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: prezentacja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z filmem, gry, ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, praca z metaforą, odgrywanie ról, odgrywanie scenek, symulacje, praca z case study i inne;
 • zrealizujesz praktyki studenckie w centrach psychologicznych, działach szkoleń i rozwoju oraz organizacjach zajmujących się profesjonalnym psychologicznym wsparciem i rozwojem;
 • poznasz praktyczne narzędzia psychologiczne stosowane w obszarach związanych z rozwojem osobistym człowieka przez całe życie, budowaniem relacji i związków, rozwojem seksualnym oraz osiąganiem równowagi w życiu;
 • nauczysz się różnego rodzaju coachingu - life coachingu, coachingu relacji, coachingu godzenia życia zawodowego i osobistego oraz rozwiniesz umiejętności pracy z grupą metodami szkoleniowymi i warsztatowymi;
 • zgłębisz tematykę zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia psychicznego;
 • poznasz metody psychologicznej diagnozy potencjału oraz diagnozowania i rozwijania odporności psychicznej;
 • doświadczysz psychologicznego treningu rozwoju kompetencji emocjonalnych oraz mindfullness - treningu redukcji stresu opartego na uważności;

Przyszłe miejsca pracy

W zawodach związanych z psychologią:

 • psychologowie (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • psychoterapeuci (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach oraz szkole psychoterapii)
 • terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy personalni;
 • life coachowie;
 • coachowie relacji;
 • coachowie godzenia życia zawodowego i osobistego;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń;
 • specjaliści ds. zdrowego stylu życia.

W miejscach związanych z psychologią:

 • działy szkoleń i rozwoju;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące profesjonalne psychologiczne wsparcie, rozwój osobisty i zawodowy oraz uczenie się przez całe życie;
 • firmy szkoleniowe;
 • firmy coachingowe;
 • firmy edukacyjne;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • centra terapii zajęciowej;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) korzystające z usług profesjonalnych trenerów, coachów i psychologów dla swoich pracowników.

Kursy realizowane w ramach specjalności:

 • Rozwój osobisty - rozwój przez całe życie
 • Problemy zdrowotne współczesnego świata  i profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Zdrowy styl życia
 • Seksualność człowieka
 • Coaching - podstawy pracy coachingowej i rozwój kompetencji coacha
 • Life coaching
 • Life Balance - jak osiągać równowagę w życiu osobistym i zawodowym
 • Coaching godzenia życia zawodowego i osobistego
 • Bliskie związki i praca z relacją
 • Coaching relacji
 • Diagnoza potencjału i planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • Diagnoza i budowanie odporności psychicznej
 • Rozwój w grupie - prowadzenie inspirujących szkoleń i warsztatów
 • Mentoring i intermentoring
 • Psychologiczny trening kompetencji emocjonalnych
 • Mindfullness - trening redukcji stresu oparty na uważności