Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

 

Kierunek Skandynawistyka to studia praktyczne o profilu filologiczno-biznesowym. Studia te łączą dwa kluczowe dla biznesu elementy: bardzo dobrą znajomość języków obcych (język skandynawski, język angielski) oraz kompetencje miękkie (umiejętności analityczne, praca zespołowa, komunikacja międzykulturowa). Dlaczego są one tak ważne? Dzięki nim możliwa jest realizacja nawet najbardziej oryginalnych pomysłów biznesowych.

dr Katarzyna Kopeć, prodziekan ds. kierunku skandynawistyka 

Atuty kierunku

 • intensywna nauka dwóch języków obcych – wybranego skandynawskiego (norweski lub szwedzki) oraz angielskiego, ze szczególnym naciskiem na język biznesowy;
 • zdobycie szerokiej i użytecznej wiedzy na temat krajów skandynawskiego obszaru kulturowego – znajomość skandynawskiej kultury popularnej niezbędnej do dobrego funkcjonowania w firmie;
 • praktyczna forma zajęć - laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, aktywne metody dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia: wspomagające planowanie kariery zawodowej, podstawy krytycznego myślenia oraz warsztaty prawne;
 • zdobycie umiejętności pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy, prawidłowego wnioskowania i tworzenia na tej podstawie produktów analitycznych;
 • rozwój kompetencji pracy zespołowej, szczególnie ważnych zarówno w zawodach o charakterze stricte filologicznym (tłumaczenia), jak i biznesowym (centra outsourcingowe);
 • praktyki w firmach tłumaczeniowych, outsourcingowych, organizacjach i instytucjach.

  Przykładowe miejsca pracy

  • firmy  outsourcingowe
  • firmy polskie wchodzące na rynki skandynawskie albo prowadzące na nich działalność
  • firmy skandynawskie, działające na rynku polskim

  Wybrane kursy realizowane w toku studiów

  • Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych
   W trakcie kursu uczestnikom przybliżona zostanie specyfika działań i strategii marketingowych na rynkach zagranicznych. Omówione i przećwiczone zostaną różne narzędzia komunikacji. W trakcie zajęć omawiających komunikację marketingową szczególne miejsce zajmie uwzględnianie czynników kulturowych. Pokazana zostanie również rola  komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku firmy i jej marki na rynkach międzynarodowych.
  • Warsztat analizy biznesowej i politycznej
   Uczestnicy kursu zapoznają się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności filtrowania i selekcji danych, przetwarzania ich w użyteczne informacje oraz opracowywania „produktów” analitycznych (od kostek informacyjnych po raporty).
  • Efektywna komunikacja międzykulturowa w biznesie
   Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką i wpływem kultur skandynawskich na  komunikację interpersonalną oraz przygotowaniem ich do funkcjonowania i efektywnego komunikowania się w skandynawskim środowisku biznesowym.   
  • Współczesne społeczeństwo norweskie / szwedzkie i media
   Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co myślą i jakie media kształtują wyobraźnię Norwegów / Szwedów oraz jakie kwestie społeczne, ekonomiczne i kulturalne mają dla nich zasadnicze znaczenie. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o rozwoju społecznym Norwegii / Szwecji w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, skuteczności debaty publicznej i wykorzystania mediów. Studenci zapoznają się z historią, organizacją i ofertą mediów w Norwegii / Szwecji, oraz poznają specyfikę norweskiego / szwedzkiego systemu medialnego na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego
  • Polsko-norweska / szwedzka współpraca gospodarcza
   Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowej wymiany handlowej oraz uwarunkowań takiej wymiany na płaszczyźnie polsko-norweskiej / polsko-szwedzkiej, a także przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Norwegii / Szwecji.
  • Życie codzienne Norwegów / Szwedów
   Na tych zajęciach słuchacze poznają realia życia codziennego Norwegów / Szwedów. Zaznajomią się z kulturą,  instytucjami społecznymi i politycznych Norwegii / Szwecji a także z symbolami, wzorcami kulturowymi i wartościami mającymi wpływ na życie codzienne Norwegów / Szwedów. Kurs ma również przybliżyć studentom wiedzę o praktyce państwa opiekuńczego i innowacjach społecznych Norwegii / Szwecji.

   

  Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE

          Kraków, ul. Westerplatte 11
          12 683 24 04 (07)
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Ciekawostki

  • Językiem norweskim posługuje się ponad 4 mln osób.
  • Język szwedzki używany jest przez około 9 mln osób - głównie w Szwecji i kilku częściach Finlandii; w Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym.
  • Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2009 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z bardzo dobrą znajomością języka szwedzkiego jest na poziomie 5000 zł.
  • Według danych Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej polskie firmy coraz częściej decydują się na zainwestowanie lub przynajmniej eksportowanie tam swoich towarów - kraje skandynawskie są drugim najważniejszym kierunkiem sprzedaży dla polskich przedsiębiorstw (7,4 % udziału w polskim eksporcie).

  Uwagi organizacyjne

  Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 80 osób chętnych. 

  Skandynawistyka w ramach studiów niestacjonarnych trwa 7 semestrów.