Specjalność norweska [NOWOŚĆ]

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

norwegia3 1Specjalność norweska uszczegóławia ogólną wiedzę o obszarze Skandynawii, zdobywaną na kierunku – skupia się na Norwegii i wszystkich obszarach jej funkcjonowania i rozwoju – począwszy od sfery gospodarczej, przez polityczną, społeczną po kulturową. Przybliża również współpracę na różnych płaszczyznach między Polską i Norwegią. Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy jest znajomość języka norweskiego oraz angielskiego. Taki zestaw kompetencji i umiejętności absolwenta specjalności jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia rynku pracy.

Atuty specjalności

 • będziesz intensywnie uczył się języka norweskiego;
 • zyskasz wiedzę na temat polsko-norweskiej współpracy gospodarczej;
 • poznasz specyfikę współczesnego społeczeństwa norweskiego, ze szczególnym uwzględnieniem życia codziennego Norwegów, ich literatury i kultury.

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy outsourcingowe;
 • firmy polskie wchodzące na rynki skandynawskie albo prowadzące na nich działalność;
 • firmy skandynawskie, działające na rynku polskim.

Kursy realizowane w ramach specjalności (wybrane)

 • Współczesne społeczeństwo norweskie i media
  Dzięki tym zajęciom będziesz wiedział, o czym rozmawiać z Norwegiem. Dowiesz się jakie informacje interesują Norwegów, skąd czerpią wiedzę o świecie i co o nim myślą. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o rozwoju społecznym Norwegii w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, skuteczności debaty publicznej i wykorzystania mediów. Studenci zapoznają się z historią, organizacją i ofertą mediów w Norwegii oraz poznają specyfikę norweskiego systemu medialnego na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego.
 • Polsko-norweska współpraca gospodarcza
  Na tym kursie dowiesz się jakie relacje gospodarcze łączą obydwa kraje, jakie zagadnienia są istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej w Norwegii oraz w jakich norweskich firmy można szukać pracy. Zajęcia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowej wymiany handlowej oraz uwarunkowań takiej wymiany na płaszczyźnie polsko-norweskiej.
 • Życie codzienne Norwegów
  Celem kursu jest przedstawienie szerokiego tła społecznego istotnego z punktu widzenia Norwegów: jakie gazety czytają, jaką prasę codzienną kupują, jakie serwisy internetowe przeglądają. Na zajęciach przekazywana będzie wiedza o kulturze, instytucjach społecznych i politycznych Norwegii, studenci zostaną również zaznajomieni z symbolami, wzorcami kulturowymi i wartościami mającymi wpływ na życie codzienne Norwegów. Kurs ma również przybliżyć studentom wiedzę o praktyce państwa opiekuńczego i innowacjach społecznych Norwegii.

Uwaga

Skandynawistyka w ramach studiów niestacjonarnych trwa 7 semestrów.