Specjalność szwedzka [NOWOŚĆ]

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

szwecja4 1Specjalność  uszczegóławia ogólną wiedzę o obszarze Skandynawii, zdobywaną na kierunku – skupia się na Szwecji i wszystkich obszarach jej funkcjonowania i rozwoju – począwszy od sfery gospodarczej, przez polityczną, społeczna po kulturową. Przybliża również współpracę na różnych płaszczyznach między Polską i Szwecją.  Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy jest znajomość języka szwedzkiego oraz angielskiego. Taki zestaw kompetencji i umiejętności absolwenta specjalności jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia rynku pracy.

Atuty specjalności

 • będziesz intensywnie uczył się języka szwedzkiego;
 • kursy specjalistyczne dadzą Ci kompleksową wiedzę na temat systemów prawnych i politycznych, kultury i historii Szwecji;
 • nauczysz się radzić sobie z różnicami międzykulturowymi, również w kontaktach biznesowych.

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy outsourcingowe;
 • firmy polskie wchodzące na rynki skandynawskie albo prowadzące na nich działalność;
 • firmy skandynawskie, działające na rynku polskim.

Kursy realizowane w ramach specjalności (wybrane)

 • Współczesne społeczeństwo szwedzkie i media
  Te zajęcia pozwolą lepiej zrozumieć współczesnych szwedzką specyfikę i samych Szwedów – jak i co myślą, jakie kwestie są dla nich szczególnie ważne i skąd czerpią wiedzę na temat świata. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o rozwoju społecznym Szwecji w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, skuteczności debaty publicznej i wykorzystania mediów. Studenci zapoznają się z historią, organizacją i ofertą mediów w Szwecji oraz poznają specyfikę szwedzkiego systemu medialnego na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego
 • Polsko-szwedzka współpraca gospodarcza
  Na tym kursie omówiona zostanie aktywność firm ze szwedzkim kapitałem w Polsce, słuchacze poznają profil ich działalności oraz specyfikę pracy w takich firmach. Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowej wymiany handlowej oraz uwarunkowań takiej wymiany na płaszczyźnie polsko-szwedzkiej, a także przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Szwecji.
 • Życie codzienne Szwedów
  W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z codziennym życiem Szwedów. Uczestnicy kursu poznają elementy kontekstu niezbędne dla sprawnej komunikacji w języku szwedzkim. Celem kursu jest przekazania wiedzy o współczesnej kulturze, instytucjach społecznych i politycznych Szwecji a także zaznajomienie z symbolami, wzorcami kulturowymi i wartościami mającymi wpływ na życie codzienne Szwedów. Kurs ma również przybliżyć studentom wiedzę o praktyce państwa opiekuńczego i innowacjach społecznych Szwecji.

Uwaga

Skandynawistyka w ramach studiów niestacjonarnych trwa 7 semestrów.