Studia II stopnia - FAQ

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja na studia I i II stopnia trwa od 01.04 do 31.07. W ramach wolnych miejsc w sierpniu ogłaszana jest dodatkowa tura rekrutacji. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem rekrutacji.

Czy mogę zarejestrować się w WSE przez Internet?

Kandydat na studia może wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line. Uzupełniony i podpisany własnoręcznie wydruk podania wraz z wymaganymi dokumentami i należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSE.

Czy WSE organizuje dni otwarte?

Wszystkich naszych przyszłych studentów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni i wzięcia udziału w przykładowych zajęciach. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce poznaj uczelnię. Zapraszamy!

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w budynku przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie (ok 8. min pieszo z przystanków tramwajowych "Muzeum Lotnictwa" lub "AWF").

Czy można kontynuować naukę po ukończeniu studiów licencjackich w WSE?

Obecnie w Wyższej Szkole Europejskiej można kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie Filologii - filologii angielskiej.

W ramach studiów II stopnia na kierunku Filologia - filologia angielska proponujemy następujące specjalności:

Czy WSE posiada akademik?

WSE nie posiada własnego akademika. Staramy się wraz ze studentami starszych lat pomagać nowym studentom w znalezieniu mieszkania. Aktualnie w Krakowie ceny akademików są bliskie cenom samodzielnego pokoju w mieszkaniu studenckim czy na stancji. Baza mieszkań dla studentów w Krakowie jest bardzo rozbudowana i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś odpowiedniego w dobrej lokalizacji i rozsądnej cenie.

Czy studiując w WSE mogę wyjechać na stypendium zagraniczne?

W ramach programu Erasmus + studenci WSE mogą wyjechać na stypendium zagraniczne do jednej z uczelni partnerskich. WSE organizuje także praktyki zagraniczne. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Wymiana międzynarodowa.

Kiedy odbywają się zjazdy studiów zaocznych?

Zjazdy studiów niestacjonarnych, w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera, Uczelni Wyższej w Krakowie, odbywają się co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele.

Czy mogę zapłacić za studia w ratach?

WSE proponuje system płatności za studia dostosowany do możliwości studentów. Czesne za semestr można wpłacać w jednej lub pięciu ratach (co miesiąc ). Każdy student naszej uczelni posiada indywidualne nr rachunków, na które wpłaca wszelkie zobowiązania finansowe wobec WSE. Rachunki są unikalne dla każdej osoby, co gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo rozliczeń oraz eliminuje ewentualne wątpliwości przy identyfikacji wpłacającego.

Czy uczelnia zapewni mi możliwość odbycia praktyk?

Działające w WSE Biuro Karier zajmuje się m.in. programem praktyk krajowych i zagranicznych Umożliwiamy naszym studentom odbycie praktyk w organizacjach i instytucjach samorządowych, ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach reklamowych i konsultingowych, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych oraz mediach, a także udział w stażach i praktykach zagranicznych. Zaangażowanie praktyczne w rzeczywiste projekty w firmach jest bardzo ważne szczególnie przy kierunkach studiów oraz specjalności, takich jak zarządzanie, lingwistyka, filologia angielska, studia biznesowe, biznes międzynarodowy, marketing internetowy, e-commerce, reklama, sprzedaż, studia z zarządzania przedsiębiorstwem, sinologia, iberystyka, turkologia, hebraistyka oraz wielu innych.