Studia II stopnia - Rekrutacja 2020/2021

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE.

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • kserokopia suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie)
 • 1 fotografia zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł*) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

 

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE
(*osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

 

Uwaga! W okresie od 1 kwietnia do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • skan (zdjęcie) wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Powyższe dokumenty prosimy o przesyłanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich  po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich
Filologia w zakresie filologii angielskiej  Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną co najmniej B;
 • CPE z oceną co najmniej C;
 • IELTS z oceną co najmniej 5.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Masz pytania?

Dział Rekrutacji

Kraków, al. Jana Pawła II 39a, sala 100 (hol główny, na prawo od wejścia do budynku)
12 683 24 04/07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkty rekrutacyjne

Punkt rekrutacyjny - Kraków - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Dział rekrutacji WSE
 al. Jana Pawła II 39a, Kraków, pok. 211
tel. (12) 683 24 04/07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W okresie od maja do lipca podania na studia można składać również w następujących punktach rekrutacyjnych:

Rzeszów - Punkt rekrutacyjny WSE w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00