Filologia angielska Specjalizacja: Specjalność nauczycielska

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

Specjalność nauczycielska

 

 

 

Treści, metody i cele nauczania wpływają na proces kształcenia, bowiem stwarzają możliwość wyboru między zdolnością do przyswajania większej wiedzy, rozwijaniem umiejętności w wieku szkolnym lub też zaangażowaniem w różne działania. Aby osiągnąć wysoką efektywność nauczania języka obcego, proces kształcenia nauczycieli jak i doskonalenia zawodowego powinien być zaprojektowany tak by odpowiadał zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy oraz przygotowywał nauczycieli do pracy w realiach szkolnych. Kadra Wyższej Szkoły Europejskiej to wysoko wykwalikowani wykładowcy, którzy posiadają doświadczenie zarówno akademickie jak i praktyczne by skutecznie przygotować do nauczania języka obcego w szkole.

 

Atuty specjalności:

 • Studia stacjonarne:
  • ponad 180 godzin praktycznej nauki języka angielskiego na studiach stacjonarnych filologia angielska,
  • ponad 200 godzin praktycznej nauki drugiego języka obcego na studiach stacjonarnych filologia angielska,
 • Studia niestacjonarne:
  • ponad 120 godzin praktycznej nauki języka angielskiego na studiach niestacjonarnych filologia angielska,
  • ponad 140 godzin praktycznej nauki drugiego języka obcego na studiach niestacjonarnych filologia angielska,
 • 6 języków obcych do wyboru: hiszpański, rosyjski – od podstaw oraz niemiecki od poziomu średniozaawansowanego (B1)*,
 • 150 godzinpraktyk dających szansę uzupełnienia wiedzy teoretycznej o konkretne, wymierne umiejętności,
 • 7 specjalistycznych kursów, które przygotują Cię do roli nauczyciela języka angielskiego,
 • Marne-la-Vallée, Wersal, Marburg - nawet 12 miesięcy możesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni rozwijając swoje umiejętności podczas wyjazdu stypendialnego.

* uruchomienie grupy z danego języka zależne jest od zainteresowania studentów i zebrania odpowiedniej liczby chętnych

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE:

Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
12 683 24 04 (07)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Miejsca pracy i stanowiska: 

 • po ukończeniu filologii angielskiej możesz pracować w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach zawodowych.

 

Wybrane kursy realizowane w ramach specjalizacji:

 • Dydaktyka języków obcych – celem kursu będzie zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi nauczania języka angielskiego, jako języka obcego w tym m.in. planowania lekcji, wprowadzania materiałów i ćwiczeń, e-learningu. Zajęcia będą prowadzone w formie praktycznych warsztatów - 'microteaching' umożliwi studentom zintegrowanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego zastosowania jej na lekcji języka obcego.
 • Pedagogika – zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz w zagadnienia wychowania, uczenia się, kształcenia i samokształcenia człowieka jako zasadniczych elementów dziedziny poznania pedagogicznego. Zanalizowane zostaną główne dziedziny wychowania (wychowanie moralne, poznawcze, estetyczne, zdrowotne) oraz współczesne kierunki pedagogiczne i aktualne problemy wychowawcze.
 • Psychologia – celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy psychologicznej przydatnej w pracy nauczyciela. W trakcie zajęć poruszone zostaną tematy związane z psychologią rozwoju, psychologią społeczną, psychologią osobowości, a także z psychopatologią oraz psychoterapią.
 • Emisja głosu – kurs będzie miał na celu zbudowanie wśród jego uczestników świadomości znaczenia i składowych komunikacji werbalnej oraz uzyskania wyrazistości mowy, prawidłowego oddechu, stosowania pauz i intonacji, a także zapoznania się z zasadami higieny nad głosem.

 

Ciekawostki: 

 • Najstarsze słowa w języku angielskim pochodzą prawdopodobnie, aż sprzed 14 tysięcy lat. Ich źródeł należy szukać w praindoeuropejskiej grupie językowej zwanej "Nostratic". Słowa z tego języka, które przetrwały do dzisiejszych czasów to m.in. "apple" (apal), "bad" (bad), "gold" (gol) oraz "tin" (tin)
 • Największą liczbę znaczeń w języku angielskim ma słowo "set”. Według słownika „Oxford English Dictionary” istnieją aż 464 sposoby jego użycia.