Psychologia w biznesie

pexels photovvvcvv

 

Atuty kierunku:

 • solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenia;
 • interdyscyplinarność kierunku przejawiająca się w łączeniu wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, komunikacji społecznej) oraz naukami ekonomicznymi ( zarządzanie).
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług psychologicznych;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów-praktyków z wieloletnim stażem pracy;
 • nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych;
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; zachęcające do samodzielnego doświadczania i  wnioskowania;
 • psychologiczna wiedza z zakresu stosowanej psychologii ekonomicznej, psychologii zmiany, postaw i wpływu społecznego oraz psychologicznych aspektów takich jak - inteligencja emocjonalna, przywództwo, motywacja czy diagnoza psychologiczna organizacji i ich zastosowanie w biznesie;
 • praktyczna wiedza na temat funkcjonowania organizacji - w obszarze strategicznego rozwoju, finansów i analityki biznesowej;
 • specjalistyczna wiedza z zakresu psychologii marketingu i zachowań konsumentów oraz psychologii HR i rozwoju organizacji;
 • rozwijanie u studentów umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej komunikacji w biznesie oraz współpracy w zespole;
 • rozwijanie umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji bez przemocy oraz zarządzania emocjami;
 • poznanie zasad i rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz technik rozwiązywania problemów;
 • możliwość współpracy z Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ-WSE.

Przyszłe miejsca pracy:

W zawodach związanych z psychologią stosowaną w biznesie:

 • menedżerowie, menedżerowie projektów, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR, HR business partnerzy;
 • specjaliści ds. marketingu;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • asesorzy, superwizorzy;
 • headhunterzy, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. badań marketingowych;
 • specjaliści ds. kampanii reklamowych;
 • specjaliści ds. kreowania wizerunku i PR;
 • doradcy biznesowi w obszarze marketingu i sprzedaży.

W miejscach związanych z psychologią stosowana w biznesie:

 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • działy kreatywne, działy marketingu i sprzedaży, działy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dużych firm;
 • agencje interaktywne, reklamowe, medialne, PR;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • firmy doradztwa HRowego i rekrutacyjnego;
 • media tradycyjne i internetowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

Przedmioty składające się na podstawowy i kierunkowy moduł kształcenia to m.in.:

 • główne obszary psychologii i ich zastosowanie w biznesie,
 • narzędzia psychologiczne i metodologia badań,
 • stosowana psychologia ekonomiczna,
 • analityka biznesowa,
 • psychologia postaw i wpływu społecznego,
 • psychologia zmiany,
 • inteligencja emocjonalna w biznesie,
 • etyka psychologa w biznesie,
 • psychologiczne aspekty przywództwa i motywacji w organizacji,
 • psychologiczna diagnoza organizacji,
 • planowanie strategiczne i rozwój organizacji,
 • psychologiczny trening umysłu,
 • psychologiczny trening komunikacji (NVC) i asertywności,
 • psychologiczny trening kompetencji emocjonalnych.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium magisterskie oraz praktyka zawodowa.

Proponowane specjalności