Psychologia HR i rozwoju organizacji

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

pexels photo 57825

 

Atuty specjalności

 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w HR i zarządzaniu;
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w HR i zarządzaniu;
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług HRowych;
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie praktycy i doradcy biznesowi opierający swoją wiedzę zarówno na poszukiwaniach naukowych jak i bogatym doświadczeniu HRowym i zarządczym;
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: prezentacja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z filmem, gry, ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, praca z metaforą, odgrywanie ról, odgrywanie scenek, symulacje, praca z case study i inne;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie zajęć opracowują w zespołach własne projekty z zakresu psychologii HR i rozwoju w organizacji;
 • zgłębienie wiedzy na temat procesów HRowych w organizacji oraz budowania i realizacji skutecznych strategii HRowych;
 • poznanie narzędzi psychologicznych stosowanych w procesach HRowych;
 • zgłębienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i rozwoju w organizacji związanych z prowadzeniem procesów szkoleniowych, mentoringowych i coachingowych w organizacji, budowaniem ośrodków development i assessment centre oraz realizowaniem procesów związanych z zarządzaniem talentami w organizacji;
 • poznanie idei Learning Organizations i zasad budowania uczących się zespołów;
 • doświadczenie treningów umiejętności psychologicznych w zakresie mindfullness oraz Work/Life Balance pozwalające na rozwinięcie własnych kompetencji.

Przyszłe miejsca pracy

W zawodach związanych z psychologią stosowaną w biznesie

 • psychologowie organizacji/zarządzania (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • menedżerowie, menedżerowie projektów, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR, HR business partnerzy;
 • headhunterzy, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • asesorzy, superwizorzy, specjaliści ds. szkoleń i rozwoju;
 • trenerzy biznesu, trenerzy rozwoju zawodowego;
 • coachowie, job coachowie, coachowie kariery, executive coachowie;
 • doradcy zawodowi.

W miejscach związanych z psychologią stosowana w biznesie

 • działy HR;
 • działy rekrutacji;
 • działy szkoleń i rozwoju;
 • firmy outsourcingowe świadczące usługi z zakresu HR i rekrutacji;
 • firmy rekrutacyjne;
 • firmy badawcze;
 • firmy szkoleniowe;
 • firmy konsultingowe;
 • centra psychologiczne i organizacje zajmujące się uczeniem i rozwojem;
 • biura karier;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności to m.in.

 • Strategie i procesy HRowe w organizacji;
 • Narzędzia psychologiczne w procesach Hrowych;
 • Coaching i zarządzanie talentami w organizacji;
 • Ośrodki oceny i rozwoju - development centre i assessment centre;
 • Psychologiczna diagnoza i budowanie odporności psychicznej;
 • Uczące się zespoły w organizacji;
 • Metodologia budowania szkoleń;
 • Mentoring i intermentoring;
 • Mindfullness - psychologiczny trening redukcji stresu;
 • Psychologiczny trening Work Life Balance.