Psychologia marketingu i zachowań konsumentów

Język

polski
angielski

Tryb

Stacjonarny
Niestacjonarny

marketing color colors wheel

 

Atuty specjalności

 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w marketingu, PR i reklamie;
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w marketingu, PR i reklamie;
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług marketingowych;
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie praktycy i doradcy biznesowi opierający swoją wiedzę zarówno na poszukiwaniach naukowych jak i bogatym doświadczeniu marketingowym;
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: prezentacja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z filmem, gry, ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, praca z metaforą, odgrywanie ról, odgrywanie scenek, symulacje, praca z case study i inne;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie zajęć opracowują w zespołach własne projekty z zakresu psychologii marketingu;
 • zgłębienie psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich oraz wpływu reklamy i socjotechnik na decyzje zakupowe;
 • poznanie zasad prowadzenia badań marketingowych i neuromarketingowych oraz budowania i realizacji skutecznych strategii marketingowych;
 • poznanie narzędzi z zakresu PR i kreowania wizerunku firmy, produktu czy osoby oraz zasad prowadzenia komunikacji medialnej i kampanii reklamowej;
 • psychologiczna wiedza z zakresu perswazji i komunikacji marketingowej oraz budowania kreatywnych zespołów;   
 • zgłębienie tematu różnic kulturowych w komunikacji marketingowej;
 • doświadczenie treningów umiejętności psychologicznych w zakresie kreowania wizerunku, negocjacji i twórczego myślenia pozwalające na rozwinięcie własnych kompetencji.

Przyszłe miejsca pracy

W zawodach związanych z psychologią marketingu:

 • psychologowie PR i reklamy (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • menedżerowie ds. marketingu;
 • specjaliści ds. badań marketingowych;
 • specjaliści ds. kampanii reklamowych;
 • specjaliści ds. kreowania wizerunku i PR;
 • doradcy biznesowi w obszarze marketingu i sprzedaży.

W miejscach związanych z psychologią stosowana w biznesie:

 • agencje reklamowe;
 • agencje medialne;
 • agencje PR;
 • działy kreatywne;
 • działy marketingu i sprzedaży;
 • działy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach;
 • firmy outsourcingowe świadczące usługi z zakresu PR i reklamy;
 • firmy badawcze;
 • firmy konsultingowe;
 • media tradycyjne (TV, Radio);
 • media internetowe.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności to m.in.

 • Badania marketingowe i neuromarketingowe;
 • Strategie marketingowe;
 • Narzędzia komunikacji marketingowej;
 • Różnice kulturowe w komunikacji marketingowej;
 • Psychologia rynku i zachowań konsumentów;
 • Psychologia perswazji w komunikacji marketingowej;
 • Budowanie kreatywnych zespołów;
 • Psychologiczne aspekty kreowania wizerunku;
 • Psychologiczny trening negocjacji w biznesie;
 • Psychologiczny trening twórczego myślenia.