Europejskie Portfolio Językowe – tworzenie nowoczesnego narzędzia oceniania

books writing reading sonja langford

 

Jeśli jesteś...

 • Nauczycielem, 
 • Wykładowcą,
 • Lektorem,
 • Doradcą metodycznym, 
 • Trenerem, 
 • Szkoleniowcem, 
 • Coachem.

           ....to szkolenie jest dla Ciebie idealne!

 

Cel szkolenia

Umiejętność diagnozowania w procesie nauczania jest kluczowa.  Rozpoznanie potrzeb, trudności uczenia się języka, określenie przyczyn tych trudności, refleksyjna analiza całego procesu jest fundamentem każdego działania edukacyjnego a zatem powinna zajmować istotne miejsce w procesie rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli. Polscy nauczyciele języków obcych dobrze radzą sobie z diagnozowaniem umiejętności uczniów poprzez testy kompetencji językowych, co podkreślają eksperci w dziedzinie nauczania języków obcych oraz autorzy licznych istotnych publikacji na temat ewaluacji. Tendencje światowe w tym obszarze zmierzają do stosowania w praktyce nie tylko testów, ale także nietestowych narzędzi oceniania. I polska szkoła w tym zakresie ma wiele do zrobienia. Jednym z takich narzędzi jest Europejskie Portfolio Językowe. Istnieje potrzeba wspierania kształcenia nauczycieli języków w taki sposób, aby diagnoza była rzeczywiście traktowana, jako forma pomocy we „wczesnym wykrywaniu trudności, wskazaniu słabych punktów, odnajdowania mocnych stron czy też wskazywaniu zakresów dobrze już opanowanych”.

Jakie kompetencje nabędą uczestnicy?

•Rozwijanie umiejętności samooceny u uczniów

•Przygotowanie do diagnozowania umiejętności uczniów i ich trudności przy pomocy Europejskiego Portfolio Językowego

•Przygotowanie nauczycieli do poznawania uczniów przy wykorzystaniu Europejskiego Portfolio Językowego

•Poznawanie swoich uczniów: ich umiejętności uczenia się, historii ich doświadczeń językowych i kulturowych przy pomocy Europejskiego Portfolio Językowego.

•Rozwijanie umiejętności analizy zadań wykonanych przez uczniów i stawiania diagnozy w zakresie potrzeb i trudności na podstawie dokumentów zawartych przez uczniów w Europejskim Portfolio Językowym oraz pracy indywidualnej i grupowej z uczniami budującymi EPJ.

•Projektowanie działań edukacyjnych – wdrożenie nowego narzędzia, budowanie zadań remediacyjnych – Europejskiego Portfolio Językowego.

•Rozwijanie kompetencji cyfrowych studentów poprzez budowanie własnego e-portfolio:

o Narzędzia cyfrowe i ich rola w ocenianiu kształtującym 

o Prezentacja EPJ

o Prezentacja narzędzi użytecznych w budowaniu portfolio (Web 2.0) 

o Rozwijanie własnej refleksyjności poprzez budowanie własnego portfolio

Program

Dzień pierwszy:

I sesja

Typy oceniania – potrzeba nowej skali.

1.       Rodzaje ocenianie – czyli w jaki sposób dziś oceniamy

2.       Jakie obszary oceniamy i jaką stosujemy skalę

3.       Testowa i nie-testowa forma oceniania – potrzeba wdrożenia nowego oceniania

 

II sesja

Anatomia oceniania kształtującego.

1.       Na czym polega „filozofia” oceniania kształtującego?

2.       W jaki sposób wspierać proces uczenia się?

3.       Jak skutecznie odpowiedzieć na pytania:

a.       Co już umiem?

b.      Nad czym muszę jeszcze popracować?

c.       Co powinienem zmienić w swoim sposobie uczenia się?

d.       Jakie powinienem przyjąć postanowienie na przyszłość?

 

III sesja

Projektowanie i budowanie narzędzi do oceniania kształtującego.

1.       Technologia mobilna na zajęciach?

2.       Technologia cyfrowa i mobilna w PBL (Nauczaniu Metodą Projektu)

3.       Edukacja w chmurze…

 

Dzień drugi:

IV sesja

Portfolio językowe i jego rola w ocenianiu kształtującym. 

1.tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie oraz samodzielnego planowania swoich działań;

2. rozwijanie poczucia własnej wartości opartego na realistycznych kryteriach;

3. ocena swoich umiejętności (znajomość kryteriów oceny i uczenie się samooceny);

4. wybieranie najlepszych strategii uczenia się;

5. rozpoznawanie tego, co już uczeń wie, a czego powinien się jeszcze nauczyć;

6. organizowanie pracy własnej;

7. dokonywanie wyborów i konfrontowanie ich z innymi;

8. rozpoznawanie swoich mocnych stron i określanie wyzwań.

 

V sesja

Narzędzia wspierające budowanie port folio w – warsztaty.

1.       Z czego zbudować e-portfolio?

2.       Czy są darmowe narzędzia?

3.       Facebook a E-Portfolio?

 

VI sesja

Europejskie Portfolio językowe w ocenianiu kształtującym – zajęcia praktyczne.

1.     Jaki jest cel tego e-portfolio z perspektywy uczenia, oceniania i ewaluacji?

2. Co będzie zawierać e-portfolio?

3. Jaka będzie organizacja tego e-portfolio?

 

4. Jaki rodzaj artefaktów będzie zaakceptowany?

 

Trener

Kamil Mielnik - Kierownik Studium Języków Obcych i nauczyciel akademicki lingwistyki stosowanej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Magister filologii angielskiej, specjalność: metodyka nauczania języka angielskiego obcokrajowców (TESOL) Uniwersytetu w Sunderlandzie w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji. Prowadzi kursy i zajęcia warsztatowe z zakresu metodyki wdrażania technologii w nauczaniu języka angielskiego. Autor kursów w ramach studiów podyplomowych z zakresu multimediów i edukacji. Od roku 2006 prowadzi własną platformę e-learningową, którą sprawnie wykorzystuje w ramach zajęć stacjonarnych i zdalnych. Jest autorem kursów dla studentów języka specjalistycznego na uczelniach technicznych z zakresu technologii informacyjnej oraz specjalności nauczycielskiej z wykorzystania komputera w nauczaniu języków obcych. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji oraz Małopolskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na płaszczyźnie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języków obcych. W ramach zainteresowań badawczych zgłębia koncepcję oceniania kształtującego oraz Europejskiego Portfolio Językowego, jako nietestowego narzędzia diagnostycznego

Informacje organizacyjne

 • Data szkolenia: 11.05 - 12.05.2017 r. w godzinach 9:00 - 17:00  Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, ul. Westerplatte 11 lub św. Filipa 25. W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej
 • Koszt szkolenia: 1350 zł cena promocyjna 1200 zł brutto/cena obejmuje catering/ (sprawdź jakie przygotowaliśmy zniżki!)
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 15 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Długość szkolenia: 16h

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:


Anna Oleksy

Koordynator ds. współpracy z biznesem
tel. +48 12 683 24 33
tel. kom.: +48 601 496 157

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • i dobrego teamu
 • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
 • nabycie i rozwój zdolności  świadomego  kierowania  zespołem
 • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
 • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
 • nauka zarówno  bycia  liderem jak i współpracy z liderem
 • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki oraz umiejętności samooceny i oceny innych członków zespołu (przełożonych, podwładnych, współpracowników)

 

 

Przy  założeniu  powyższych  celów  efektem  szkolenia  jest :

 

Ø  zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu i zarządzania nim

Ø  nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy na określonym stanowisku  w  zespole

Ø  przekonanie  się  uczestników  treningu  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych