Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN

WINNER

Jeśli jesteś…

 

 • Specjalistą, kierownikiem, liderem,

 • Menadżerem, prezesem, dyrektorem czy właścicielem – zarządzasz firmą lub organizacją,

 • Pracownikiem działu Human Relations czy Komunikacji Wewnętrznej,

 • Adwokatem, radcą prawnym, aplikantem, asystentem sędziego, absolwentem studiów prawnych,

 • Prowadzisz obsługę prawną,

 • Zainteresowany podnoszeniem kompetencji zawodowych i osobistych o umiejętność stosowania nowoczesnych metod rozwiązywania sporów i radzenia sobie z konfliktem

          ...to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

 

Dzięki szkoleniu …

 

 • będziesz posiadał wiedzę na temat obszarów stosowania nowoczesnej metody rozwiązywania sporów w sprawach sądowych i pozasądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • będziesz posiadał podstawową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu,
 • będziesz potrafił posługiwać się technikami komunikacyjnymi stosowanymi podczas mediacji,
 • będziesz posiadał wiedzę z zakresu zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
 • będziesz potrafił stosować zasady i etapy procesu mediacyjnego,
 • będziesz posiadał kompetencję udrażniania kanałów komunikacyjnych;

Program szkolenia:

 

1. Mediacje – Alternative Dispute Resolution:

 • jak rozumieć pojęcie mediacji,
 • rodzaje mediacji,
 • obszary zastosowania mediacji,
 • uregulowania prawne i wymogi formalne związane z wszczęciem postępowania mediacyjnego,
 • proces mediacyjny vs proces sądowy,
 • rola i zadania mediatora w procesie mediacyjnym,
 • rola pełnomocników w postępowaniu mediacyjnym.

 

 2. Mediator – kompetencje i umiejętności

 • komunikacja werbalna i niewerbalna – spójność przekazu,
 • budowanie wiarygodności i zaufania,
 • pokonywanie barier i dostosowanie do rozmówcy,
 • techniki komunikacyjne wykorzystywane w poszczególnych etapach mediacji,
 • umiejętność przewidywania skutków i testowania rozwiązań
 • praca z emocjami – asertywność i reagowanie na zachowania manipulacyjne,
 • bezstronność.

3. Teoria konfliktu:

 • znaczenie konfliktu,
 • struktura – źródła i typy – Koło konfliktu Ch. Moore'a,
 • dynamika incydentu konfliktowego wg Jamesa S. Colemana.

 

4. Mediacja jako przywilej skonfliktowanych stron - dobrowolność

 

5. Proces mediacyjny

 • ustalenia proceduralne,
 • zasady mediacji,
 • przebieg- etapy postępowania mediacyjnego,
 • BATNA – najlepsza alternatywa negocjacyjna,
 • dokumenty związane z procesem mediacyjnym.

 • Metodyka pracy:

  • wykład,
  • case study,
  • ćwiczenia  - interakcja w uczestnikami

  Trener:

  1ewawisniewskasobelEwa Wiśniewska-Sobel - zawodowy mediator sądowy i pozasądowy, wykładowca, szkoleniowiec, trener. Absolwentka Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie – Organizacji i Zarządzania, Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych, European Negotiation & Mediation Academy - Szkoły Mediacji. Od kilku lat prowadzi Kancelarię Mediacyjną Ewa W.Sobel.
  Współpracuje z sądami okręgowymi w Polsce, wpisana na listy stałych mediatorów m.in. Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Rady Społecznej ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, stały mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie, konsultant/ekspert współpracujący z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Kancelarią Prezydenta RP, Komisją Bezpieczeństwa Biznesu przy RIG.
  Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz twórca i wykładowca studiów podyplomowych - kierunek Mediacje - Alternative Dispute Resolution Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie a także Szkół Mediacji w Polsce.
  Prowadzi szkolenia autorskie z zakresu ADR, doskonalenia procesów komunikcyjnych i budowania właściwych relacji interpersonalnych, radzenia sobie z manipulacją i pracy nad asertywnością.
  Jako wykładowca, szkoleniowiec i trener ceniona jest za poziom profesjonalizmu, bogatą wiedzę merytoryczną i praktyczną oraz za umiejętności pedagogiczne.

   

  Informacje organizacyjne

  • Data szkolenia: data w trakcie aktualizacji - osoby zainteresowane tym programem prosimy o zgłoszenia  
   Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie
  • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A. 
  • W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej
  • Koszt szkolenia: 890 zł  - cena obejmuje catering 
  • Jak się zapisać?  wypełnij formularz lub napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • Długość szkolenia: 8h
  • Wszyscy Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
  • Pytania: tel. +48 12 683 24 77, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  

   WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Ponad 20 lat zajmuje się szkoleniami, posiada praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania szkoleniami w organizacji oraz współpracy z firmami jako trener. Posiada doktorat z zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi obroniony w Szkole Głównej Handlowej.

  Posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames Valley University, PRINCE2 Foundations w zakresie zarządzania projektami, certyfikat w zakresie konsultingu systemowego dla organizacji (Advisio) oraz akredytacje w zakresie coachingu International Coach Federation (poziom ACC).

  Jest doświadczonym trenerem oraz coachem, szkoliła dla takich firm i instytucji jak m.in.: Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Allianz, TÜV Rheiland, Gegenbauer Polska czy Najwyższa Izba Kontroli.

  Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, które od 18 lat dba o standardy i etykę pracy trenerów i konsultantów. W 2006 roku była Liderem Komisji Coachingu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, roku tworzącej platformę dialogu dla różnych szkół coachingu.

  Odpowiada za program coachingowy studiów podyplomowych Coach i Trener-partner w rozwoju realizowanych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.