[NOWOŚĆ] Intensywny Kurs Zarządzania Projektami [NOWOŚĆ]

pexels photo 237675

 

Do kogo skierowany jest kurs?

Intensywny Kurs Zarządzania Projektami skierowany jest do osób pracujących w dowolnej branży, realizujących lub chcących realizować projekty zarówno o bardzo dużej skali, jak i mniejsze, wymagające precyzyjnej organizacji oraz którym zależy na uzyskaniu wysokiej jakości kompetencji menedżera projektów w krótkim czasie.

 

Co nas wyróżnia?

 

 • praktyczne podejście do zarządzania projektami,
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów IPMA - w ciągu dwunastu lat średnia zdawalność egzaminów IPMA wśród absolwentów WSE wynosi ponad 90 %. Na 40 osób, które przystąpiły do egzaminu IPMA lev. D w czerwcu 2016 r. nie zdała zaledwie jedna osoba, a trzy osoby uzyskały wynik powyżej 80% punktów. 

Kurs prowadzony przez autoryzowanego trenera IPMA zgodnie z wytycznymi IPMA. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania jednego z certyfikatów IPMA.  Koszt przystąpienia do egzaminu nie jest wliczony w cenę szkolenia. 

 

Program

Program kursu obejmuje kluczowe zagadnienia zarządzania projektami, których praktyczna znajomość jest niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomach D, C, B lub A i  został przygotowany w oparciu o wytyczne IPMA zawarte w National Competence Baseline (NCB) v. 3.0. Obejmuje on zagadnienia z trzech obszarów kompetencji wymienionych w NCB:

1.       kompetencji technicznych, 

2.       kontekstowych 

3.       behawioralnych. 

W opracowaniu programu wykorzystano doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji 13 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami Wyższej Szkoły Europejskiej oraz kilku tysięcy godzin kursów przygotowujących do egzaminów IPMA zrealizowanych przez prowadzącego. Kursu jednak nie należy postrzegać jako alternatywy do studiów podyplomowych gdyż wymiar godzinowy proponowanego programu nie pozwala na tak szerokie ujęcie zagadnień np. komunikacji i zarządzania zespołem czy znajomości MS Project, jak ma to miejsce w przypadku wspomnianego kierunku studiów.

 

Szczegółowy program:

DZIEŃ 1

I Wprowadzenie

 • Przedstawienie trenera
 • Przedstawienie stowarzyszenia IPMA oraz jej działalności
 • System certyfikacji IPMA
 • Rodzaje i cechy projektu
 • Funkcje zarządzania projektami
 • Otoczenie bezpośrednie i pośrednie projektu
 • Interesariusze projektu
 • Marketing projektu
 • Perspektywa systemowa w projektach

II  Organizacja projektu

 • Podstawowe aspekty organizacyjne
 • Wymiary rozpoczęcia projektu 
 • Planowanie, monitoring, controlling
 • Kontrola informacji
 • Zespół zarządzania projektem

III  Cele projektu

 • Wyznaczanie celów
 • Hierarchizacja i systematyzacja celów
 • Ocena celów

IV  Sukces w projekcie

 • Kryteria osiągnięcia sukcesu
 • Zarządzanie sukcesem projektu
 • Sukces a strony w projekcie 

 

DZIEŃ 2

I Etapy i cykl życia projektu

 • Etapy – definicje, atrybuty, wytyczne
 • Specyfika branżowa a modele etapów
 • Kamienie milowe

II  Struktura Podziału Prac

 • Struktury podziału prac

III  Harmonogramowanie 

 • Tworzenie harmonogramów – wyznaczanie zadań i celów

IV Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego

V Ścieżka krytyczna jako narzędzia zarządzania harmonogramem

VI Wyznaczanie ścieżek krytycznych w projekcie

 

DZIEŃ 3

I  Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego c.d.

 • Przetwarzanie planu ścieżki krytycznej 
 • Metody prezentacji harmonogramów

II  Zarządzanie zasobami

 • Planowanie zasobów
 • Współdzielenie zasobów

 

DZIEŃ 4

I  Budżet projektu

 • Projekt i struktura kosztów
 • SPP a budżet projektu 

II  Zarządzanie kosztami 

 • Kalkulacja kosztów  w projekcie
 • Cykl życia projektu i jego wpływ na koszty
 • Planowanie kosztów w projekcie
 • Kontrola kosztów
 • Ocena finansowa projektu
 • Rachunkowość zarządcza w projektach
 • Finansowanie projektu
 • Symulacje przepływów finansowych

 

DZIEŃ 5

I  Zarządzanie kosztami 

 • Kontrola kosztów
 • Ocena finansowa projektu
 • Rachunkowość zarządcza w projektach
 • Finansowanie projektu
 • Symulacje przepływów finansowych
 • Metoda Earned Value

 

DZIEŃ 6

I  Komunikacja

 • Modele komunikacji
 • Formy komunikowania
 • Interpretacja informacji
 • Komunikacja formalna i nieformalna w projektach
 • Plan komunikacji

II  Przywództwo

 • Techniki i style przywództwa
 • Opór i jego przezwyciężanie
 • Ćwiczenia poprzednich modułów

 

DZIEŃ 7

I  Motywacja zespołów projektowych 

 • Synteza zachowań ludzkich
 • Bodźce 
 • Sposoby motywowania w projekcie
 • Zaspokajanie potrzeb a motywacja 

II  Grupy i zespoły projektowe

 • Charakterystyka grupy
 • Tworzenie zespołu – kompilacja kapitału ludzkiego
 • Modele pracy zespołów projektowych
 • Zarządzanie doświadczeniem w zespołach projektowych
 • Problematyka wykluczenia ze względu na wiek i płeć w zespołach projektowych

III  Konflikt w projekcie

 • Zarządzanie konfliktem
 • Rozwiązanie kryzysu
 • Ćwiczenia poprzednich modułów

 

DZIEŃ 8

I  Zarządzanie ryzykiem 

 • Szanse i zagrożenia
 • Identyfikacja ryzyk
 • Analiza jakościowa i ilościowa ryzyk
 • Ocena ryzyk
 • Metody reakcji na ryzyko
 • Formalne zarządzanie ryzykiem


DZIEŃ 9

I  Zarządzanie jakością

 • Jakość w projektach
 • Systemy zarządzania jakością a zarządzanie projektami 

II  Zarządzanie umową

 • Merytoryczna zawartość treści umowy
 • Pułapki 
 • Claim management

III  Zarządzanie dokumentacją w projektach

Ćwiczenia poprzednich modułów

 

DZIEŃ 10

I  Egzamin próbny 180 min.

 • Omówienie wyników egzaminu próbnego

 

Trener

Krzysztof Witkowski - Inżynier elektryk. Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość). Trener i konsultant z zakresu wdrożeń systemów zarządzania projektami, motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz wsparcia zespołów projektowych na etapie przygotowania i realizacji projektów. Świadczył usługi m.in. dla: LW Bogdanka SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl SA, Teamtechnik PT sp. z o.o. oraz wielu innych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Od 2005r Kierownik Merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Autoryzowany trener IPMA Polska. Członek KS Cert IPMA Polska. Certyfikaty zarządzania projektami: IPMA lev. B, Prince2Practitioner.


Informacje organizacyjne

 • Data szkolenia: data w trakcie aktualizacji, osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
 • Zajęcia odbywają sie w godzinach 9:00 - 17:00 - 10 dni w rozbiciu na pięć bloków edukacyjnych po 2 dni.

  28.02 - 01.03

  07.03 - 08.03

  14.03 - 15.03

  21.03 - 22.03

  28.03 - 29.03

  Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o kolejnych terminach szkolenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Al. J.Pawła II 39 A, Kraków.
  W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej.
 • Koszt szkolenia: 4850 zł cena specjalna: 4 400 brutto (3 577+ 23% vat)  Cena obejmuje catering
 • Koszt egzaminu IPMA Level-D: 1000 zł netto (1230 zł brutto) nie jest ujęty w cenie kursu - opcja nieobowiązkowa (dla chętnych). Termin egzaminu - do ustalenia z grupą.
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 16 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Długość szkolenia: 80 h
 • Pytania: tel. +48 12 683 24 68, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  

  WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • i dobrego teamu
 • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
 • nabycie i rozwój zdolności  świadomego  kierowania  zespołem
 • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
 • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
 • nauka zarówno  bycia  liderem jak i współpracy z liderem
 • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki oraz umiejętności samooceny i oceny innych członków zespołu (przełożonych, podwładnych, współpracowników)

 

 

Przy  założeniu  powyższych  celów  efektem  szkolenia  jest :

 

Ø  zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu i zarządzania nim

Ø  nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy na określonym stanowisku  w  zespole

Ø  przekonanie  się  uczestników  treningu  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych