Intensywny Kurs Zarządzania Projektami

pexels photo 237675

 

Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA zgodnie z ICB v. 4.0!

Do kogo skierowany jest kurs?

Intensywny Kurs Zarządzania Projektami skierowany jest do osób pracujących w dowolnej branży, realizujących lub chcących realizować projekty zarówno o bardzo dużej skali, jak i mniejsze, wymagające precyzyjnej organizacji oraz którym zależy na uzyskaniu wysokiej jakości kompetencji menedżera projektów w krótkim czasie.

 

Co nas wyróżnia?

 • praktyczne podejście do zarządzania projektami,
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów IPMA - w ciągu dwunastu lat średnia zdawalność egzaminów IPMA wśród absolwentów WSE wynosi ponad 90%!

Kurs prowadzony przez autoryzowanego trenera IPMA zgodnie z wytycznymi IPMA. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania jednego z certyfikatów IPMA.  Koszt przystąpienia do egzaminu nie jest wliczony w cenę szkolenia. 

 

Program

Program kursu obejmuje kluczowe zagadnienia zarządzania projektami, których praktyczna znajomość jest niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomach D, C, B lub A i  został przygotowany w oparciu o wytyczne IPMA zawarte w International Competence Baseline (ICB) v. 4.0. Obejmuje on zagadnienia z trzech obszarów kompetencji wymienionych w ICB:

1. Perspektywa

2. Ludzie

3. Praktyka

W opracowaniu programu wykorzystano doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji 16 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkoły Europejskiej oraz kilku tysięcy godzin kursów przygotowujących do egzaminów IPMA zrealizowanych przez prowadzącego. Kursu jednak nie należy postrzegać jako alternatywy do studiów podyplomowych gdyż wymiar godzinowy proponowanego programu nie pozwala na tak szerokie ujęcie zagadnień np. komunikacji i zarządzania zespołem czy znajomości MS Project, jak ma to miejsce w przypadku wspomnianego kierunku studiów.

Program obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia poruszane w trakcie egzaminów prowadzonych przez IPMA Polska. Układ treści zgodny jest z Wytycznymi Kompetencji Indywidualnych IPMA v. 4.0.

Każdy moduł kursu stanowi odrębną tematycznie część, chociaż z uwagi na kompleksowość egzaminów IPMA są one komplementarne względem siebie, dlatego też w celu dobrego zapoznania się z problematyką zarządzania projektami właściwe jest uczestnictwo w całości kursu. 

 

Szczegółowy program:

1. Perspektywa – 2 dni

     Projekty nie są realizowane w próżni. Na ich przebieg ma wpływ szereg czynników wypływających z szeroko rozumianego otoczenia projektu. Moduł perspektywa ukierunkowany jest na poznanie różnorodnych uwarunkowań realizacji projektu – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego

1.1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

1.1.1. Podstawowe definicje – projekt, program, portfel

1.1.2. Projekt vs proces i działalność operacyjna

1.1.3. Sukces projektu a sukces zarządzania projektem

1.1.4. Uznane metodyki i standardy zarządzania projektami

1.1.5. Cykl życia projektu

1.2. Otoczenie projektu

1.2.1. Elementy otoczenia projektu

1.2.2. CSR w projektach

1.2.3. Struktura organizacji a projekt

1.2.4. Dojrzałość projektowa organizacji

1.2.5. Project Management Office (PMO) w organizacjach

1.2.6. Interesariusze projektu – analiza, rejestr

1.3.Elementy zarządzania strategicznego

1.3.1. Misja, wizja, strategia

1.3.2.  Model zrównoważonej (strategicznej) karty wyników – Balanced Score Card (BSC)

1.3.3. Podstawowe metody analizy strategicznej SWOT/TOWS, BCG, GE, ABC, macierz Eisenhowera

1.3.4. Projekty, programy, portfele a strategia organizacji

1.3.5. Zarządzanie portfelem projektów

1.4. Uzasadnienie biznesowe

1.4.1. Rola uzasadnienia biznesowego

1.4.2. Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym

1.4.3. Elementy uzasadnienia biznesowego

 

2.Ludzie – 3 dni

     Projekty realizowane są przez zespoły osób. Nie każda grupa osób stanowi zespół, jeszcze rzadziej spotykamy dobrze zarządzane zespoły. Moduł Ludzie ukierunkowany jest na poznanie zasad budowy zespołu i motywowania jego członków. Poruszane będą również zagadnienia związane z komunikacją oraz negocjacjami

2.1. Komunikacja w projektach

2.2. Efektywne spotkania projektowe

2.3. Zarządzanie wiedzą w projektach

2.4. Sieci społecznościowe

2.5. Motywacja i motywowanie

2.6. Przywództwo

2.7. Zarządzanie zespołem projektowym

2.8. Macierz odpowiedzialności

2.9. Zarządzanie konfliktem

2.10. Techniki kreatywne oraz techniki analityczyne

2.11. Negocjacje w projektach

 

3. Praktyka – 4 dni

    Projekty są planowane oraz realizowane z wykorzystaniem różnorodnych technik, które chociaż zmieniają się w zależności od skali, obszaru czy specyfiki projektu, to jednak znajomość szerokiego spektrum możliwych technik planowania, monitorowania oraz ewaluacji projektu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jego sukcesu poprzez dobór techniki i narzędzi właściwych dla projektu.

3.1. Cele projektu

3.2. Formuła realizacji projektu

3.3. Struktura organizacyjna projektu

3.4. Zarządzanie zakresem i konfiguracją

3.5. Zarządzanie harmonogramem projektu

3.6. Zarządzanie kosztami w projekcie

3.7. Zarządzanie komunikacją w projekcie

3.8. Zarządzanie jakością w projekcie

3.9. Zarządzanie zmianą w projekcie

3.10. Zarządzanie zasobami w projekcie

3.11. Zarządzanie kontraktami w projekcie

3.12. Monitoring realizacji projektu

3.13. Zarządzanie ryzykiem w projekcie, portfelu, programie

 

4.Powtórzenie materiału, egzamin próbny – 1 dzień

 

Trener

KWmałyKrzysztof Witkowski - Inżynier elektryk. Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość). Trener i konsultant z zakresu wdrożeń systemów zarządzania projektami, motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz wsparcia zespołów projektowych na etapie przygotowania i realizacji projektów. Świadczył usługi m.in. dla: LW Bogdanka SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl SA, Teamtechnik PT sp. z o.o. oraz wielu innych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Od 2005r Kierownik Merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Autoryzowany trener IPMA Polska. Członek KS Cert IPMA Polska. Certyfikaty zarządzania projektami: IPMA lev. B, Prince2Practitioner.

 

 

 

 

Informacje organizacyjne

 • Przewidywany termin: 06.2020
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Al. J.Pawła II 39 A, Kraków.
  W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej.
 • Koszt szkolenia: 4850 zł cena specjalna: 4 400  (stawka zw. z VAT) Cena obejmuje catering. 
  Osoby pracujące oraz samozatrudnione mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń z wykorzystaniem bonów rozwojowych w wysokości od 50% do 80%! Sprawdź szczegóły w Bazie Usług Rozwojowych i dowiedz się o szczegółach dofinansowania szkolenia! Mapa operatorów obsługujących program w pozostałych województwach dostępna jest tu: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie W woj. małopolskim operatorem jest MARR – więcej informacji: www.mbon.pl  - Uzyskaj dofinansowanie!
 • Sprawdź dostępne zniżki
 • Koszt egzaminu IPMA Level-D: 1000 zł netto (1230 zł brutto) nie jest ujęty w cenie kursu - opcja nieobowiązkowa (dla chętnych). Termin egzaminu - do ustalenia z grupą.
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 16 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Długość szkolenia: 80 h
 • Pytania: tel. +48 12 683 24 68, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  

  WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • i dobrego teamu
 • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
 • nabycie i rozwój zdolności  świadomego  kierowania  zespołem
 • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
 • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
 • nauka zarówno  bycia  liderem jak i współpracy z liderem
 • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki oraz umiejętności samooceny i oceny innych członków zespołu (przełożonych, podwładnych, współpracowników)

 

 

Przy  założeniu  powyższych  celów  efektem  szkolenia  jest :

 

Ø  zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu i zarządzania nim

Ø  nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy na określonym stanowisku  w  zespole

Ø  przekonanie  się  uczestników  treningu  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych