Strona główna | Kontakt  PL | EN | DE | ES | FR | IT | UA | RU | CN | TR
Pinterest Facebook YouTube Twitter Profeo

Akademia zarządzania

Akademia zarządzania to studia, które uwzględniają szerokie spectrum kompetencji niezbędnych do efektywnego działania w biznesie. Proponujemy więc słuchaczom zarówno rozwój umiejętności tzw. „miękkich" związanych z zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, prowadzeniem negocjacji, jak również dostarczamy narzędzi pomagających podejmować strategiczne decyzje w oparciu o konkretne, wymierne wskaźniki. Słuchacze dowiedzą się jak budować konkurencyjność firmy na rynku, poruszone zostaną prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej. Bardzo istotnym elementem studiów są zagadnienia związane z rachunkowością zarządczą i kształtowaniem strategii biznesowej. Wśród  działających na polskim rynku menedżerów jednym z często popełnianych błędów jest podejmowanie skomplikowanych decyzji w oparciu o intuicję, a nie ustalone kryteria, obiektywne wskaźniki i dane. Chcemy dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności, które pomogą takich błędów uniknąć.


Aleksanda Rzeźniczek - opiekun merytoryczny

 

  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wypowiedzią opiekuna mertytorycznego kierunku.

 

 Atuty kierunku "Akademia zarządzania":

  • liczebność grupy jest optymalnie dostosowana do rodzaju zajęć i oczekiwanej aktywności uczestników,
  • różnorodne metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć - ćwiczenia, gry, case study, prezentacje, program studiów kładący nacisk na wiele praktycznych aspektów funkcjonowania w biznesie,
  • szeroki program studiów kładzie nacisk na wiele aspektów funkcjonowania w biznesie, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności pomoże uniknąć najczęściej popełnianych w działalności biznesowej błędów,
  • starannie dobrani wykładowcy to praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych.

 

Cel edukacji na kierunku „Akademia zarządzania"

Celem studiów jest podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w  biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej.  Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi.   Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
Polska
tel.: (12) 683 24 00
e-mail: