Strona główna | Kontakt  PL | EN | DE | ES | FR | IT | UA | RU | CN | TR
Pinterest Facebook YouTube Twitter Profeo

Filologia angielska-lingwistyka stosowana - Biznes międzynarodowy

Biznes międzynarodowy

Połączenie znajomości języka obcego, a zwłaszcza angielskiego, ze znajomością biznesu i jego specyficznej terminologii, jest niezaprzeczalnym atutem zawodowym we współczesnym, zglobalizowanym świecie. W trakcie studiów na specjalności Biznes międzynarodowy, realizowanej całkowicie w języku angielskim, otrzymacie Państwo wiedzę i kompetencje wymagane przez pracodawców, którzy prowadza działalności międzynarodową.  Jest to specjalność nie tylko użyteczna z punktu widzenia przyszłej kariery zawodowej, ale również dostarczająca istotnych wartości poznawczych nt. wielonarodowego i wielokulturowego środowiska, w którym funkcjonuje coraz więcej organizacji i zespołów pracowniczych.

Prof. Jan Nowak
Opiekun specjalności Biznes Międzynarodowy


 

Atuty specjalności:

 • ponad 700  godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • ponad 470  godzin nauki drugiego języka obcego: francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • 8 kursów specjalistycznych, które pozwolą na zdobycie wiedzy i rozwinięcie słownictwa w zakresie najważniejszych obszarów biznesu  (zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, marketing, zarządzanie projektami, itd.) w kontekście międzynarodowym i z położeniem nacisku na komunikację wielokulturową,
 • 80% zajęć specjalnościowych prowadzonych jest przez praktyków ze świata biznesu, pracujących na co dzień w międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 • zrównoważony program zajęć – uczący zarówno kompetencji miękkich, jak i podstawowych umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów prawa międzynarodowego, oraz budowania planów biznesowych,
 • Limerick, Kansas, Katalonia - nawet 12 miesięcy możesz spędzić, na jednej z partnerskich uczelni rozwijając swoje umiejętności pracy w międzynarodowym zespole podczas wyjazdu stypendialnego.

 

 

Przyszłe miejsca pracy:

 • działy współpracy międzynarodowej różnych firm i instytucji,
 • firmy prowadzące handel i inwestycje zagraniczne,
 • firmy zajmujące się organizacją imprez i  wystaw międzynarodowych,
 • biura obsługi klienta zagranicznego, 
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające managerów, konsultantów biznesowych – praca w międzynarodowych zespołach projektowych,
 • stanowiska w małych i średnich firmach wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i tłumaczenia tekstów biznesowych, 
 • stanowisk, w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego zajmujących się przedsiębiorczością i współpracą z biznesem, wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego  i tłumaczenia tekstów, 
 • centra usług wspólnych,
 • korporacje międzynarodowe.


 
Kursy realizowane w ramach specjalności (wybrane)


 • Różnice kulturowe w kontaktach handlowych (Cultural Differences in International Business) – na tych zajęciach omawia się wyzwania związane z prowadzeniem negocjacji z partnerami z innych krajów oraz z zrządzaniem zespołami pracowniczymi w krajach o różnej religii, tradycjach, normach społecznych i systemach wartości. Kurs dostarcza wiedzy i kompetencji pozwalających na skuteczne radzenie sobie z różnicami kulturowymi w biznesie międzynarodowym.
 • Marketing międzynarodowy (International Marketing)– to kurs dostarczający podstawowych informacji na temat marketingu i jego specyfiki w wymiarze międzynarodowym., W trakcie tych zajęć student pozna  zasady i główne narzędzia marketingu oraz nauczy się jak prowadzić badania marketingowe, analizować rynek orazbudować strategie marketingowe w środowisku międzynarodowym. 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Management) - zajęcia koncentrują się na praktykach zarządzania personelem, stosowanych przez organizacje biznesowe, ze szczególnym uwzględniniem firm międzynarodowych. W ich trakcie zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca tego, w jaki sposób firmy zatrudniają, oceniają i rozwijają pracowników. Znajomość tych procedur pozwala spojrzeć z punktu widzenia pracodawcy, co jest potrzebne, aby praca w organizacji była wysoko oceniana. 
 • Zarządzanie projektami (Project Management) – w trakcie kursu studenci dowiedzą sięczym jest projekt, jak go zainicjować, w jaki sposób przygotować jego harmonogram oraz jakie są zasady komunikacji z zespołem i klientem, a także jak oceniać i ewaluować projekty. Kurs jest prowadzony z perspektywy międzynarodowej.
 • Przygotowywanie biznes planu (Development of Business Plans writing) – kurs koncentruje się na podstawowym dokumencie przedsiębiorcy – biznes planie. W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zarówno teoretyczne wyróżniki dobrego biznes planu, jak ich praktyczne wykorzystanie w gotowym dokumencie. Nacisk położony jest na plany przedsięwzięć międzynarodowychCiekawostki:

 • Według rankingu przygotowanego przez Forbes na liście „Najpotężniejszych Ludzi Świata 2013” pierwsze miejsce niezmiennie od ubiegło roku zajmuje Barack Obama. Na podium znalazła się również Angela Merkel oraz Wladimir Putin. W pierwszej dziesiątce umieszczeni zostali także: Bill Gates, Benedykt XVI, Ben Bernanke (szef FED), Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (Król Arabii Audyjskiej), Mario Draghi (Prezes Europejskiego Banku Centralnego), Xi Jinping (Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin) oraz David Cameron (Premier Wielkiej Brytanii).
 • Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą 2012 podobnie, jak w latach ubiegłych został Google.   Zestawienie zostało stworzone w oparciu o opinie 150 tys. studentów z  12 największych państw świata. Według badania przeprowadzonego wśród ponad 18 tys. polskich studentów z najlepszych krajowych uczelni, najlepszym pracodawcą w kategorii „biznes” w 2012 roku okazał się Ernst & Young. Na podium znalazły się także Google Poland oraz TVN SA.

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
Polska
tel.: (12) 683 24 00
e-mail: