Patron i Misja

Wyższa Szkoła Europejska, to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej nie tylko Krakowa, ale również Polski.  Powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji.

Na wyjątkowość uczelni składa się wiele czynników. Zależy nam, by nasi studenci byli cenionymi i poszukiwanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dlatego też kierunki studiów i specjalności co roku dostosowujemy do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultujemy  z ekspertami z różnych branż. Dbamy również, by zajęcia dostarczały naszym studentom nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale także zwiększały ich aktywność za pomocą interaktywnych metody nauczania takich jak case study, gry strategiczne i symulacyjne

Józef Tischner

Tym co wyróżnia Wyższą Szkołę Europejską jest również jej patron - Ks. Józef Tischner.

Był on jedną z najciekawszych i najbarwniejszych postaci polskiego życia intelektualnego w drugiej połowie XX wieku. Wybitny filozof, utalentowany publicysta, ceniony duszpasterz i komentator naszej rzeczywistości, bezlitosny w polemikach, a jednocześnie otwarty na różnorodność opinii i przekonań. O sobie zawsze mówił, że najpierw jest człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero później księdzem. Bez wątpienie budził on zaufanie jako człowiek, inspirował i pobudzał do myślenia jako filozof, a także nauczał dojrzałej i świadomej wiary jaki kapłan.

Do historii przeszedł jako autor  „Etyki solidarności" - książki opisującej etyczny fundament ruchu społecznego, który wpłynął na kształt współczesnego świata. Przez całe swoje życie był blisko związany ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego" i Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak". Autor wielu książek, w tym dzieł filozoficznych, zbiorów szkiców i esejów poświęconych problematyce filozoficznej, społecznej i religijnej. Współzałożyciel i prezydent Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (1981). W roku 1993 otrzymał Nagrodę Polskiego PEN Clubu (w kategorii „za twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną”). Honorowe doktoraty przyznały mu Uniwersytet Łódzki i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Kawaler Orderu Orła Białego (1999).

 „Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.”

Ksiądz Józef Tischner został zapamiętany jako nauczyciel wolności, solidarności i niesłabnącej nadziei.