dr Kinga Blaschke

Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Projektowania

Kinga Blaschke

Absolwentka historii sztuki i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzowała się na podstawie rozprawy „Obraz sztuki średniowiecznej w nowożytnym piśmiennictwie polskim”. Specjalizuje się w badaniach nas architekturą i teorią sztuki nowożytnej, społecznym odbiorem sztuki oraz ideowym podłożem badań nad twórczością artystyczną w XIX i XX wieku. Autorka licznych artykułów oraz książek „Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze sakralnej Rusi Koronnej od XV do XX wieku” oraz „Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki”, za którą w 2011 r. otrzymała nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla najlepszej książki z historii sztuki.