mgr Łukasz Moskała

Łukasz Moskała

magister filologii angielskiej

Zainteresowania badawcze:

William Szekspir, dramat absurdu, mediewistyka, mitologie

multimedia, e-learning

tłumaczenie audio-wizualne

socjolingwistyka

Wykształcenia:

2006, ukończone 5-letnie, dzienne studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom ze specjalizacji tłumaczeniowej i metodycznej

Stanowiska akademickie:

2007 - obecnie, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, asystent na kierunku lingwistyka stosowana

2007 - obecnie, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, członek zespołu nauczania przekładu na odległość

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:  

  •  Techniki komputerowe

Kurs dla studentów 1. roku lingwistyki stosowanej WSE omawiający i pokazujący w bardzo praktyczny sposób zastosowanie programów w codziennej pracy związanej z edycją i redakcją tekstów, przygotowaniem prezentacji, używaniem arkuszy kalkulacyjnych dla celów nie związanych bezpośrednio z obliczeniami, czy korzystaniem z baz danych

  • Praktyczna nauka j. angielskiego

Tłumaczenia – zajęcia dla studentów 2. roku lingwistyki stosowanej WSE, których celem jest opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności warsztatowych związanych z tłumaczeniem tekstów nieliterackich z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski