dr Jolanta Rzegocka

Jolanta Rzegocka

Zainteresowania badawcze:

 • historia teatru: dramat liturgiczny, misteria wielkanocne, współczesne wznowienia dawnego dramatu, teatr dworski, dawny teatr szkolny w Polsce i w Europie, triumfy i widowiska dworskie
 • kultura dawna: pogranicza teatralności, teatralizacja życia a dyskurs polityczny dawnej Rzeczpospolitej
 • historia literatury: literatura średniowiecza i Renesansu, literatura staroangielska, staropolska, literatura angielska oraz środkowoeuropejska dawna i współczesna (rosyjska, litewska, węgierska)
 • zagadnienie pogranicza i współistnienia różnych kultur literackich, różnych grup etnicznych, problemy literatury środkowoeuropejskiej

Wykształcenie:

2007, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie zasobami ludzkimi

2003, Uniwersytet Europy Środkowej w Budapeszcie
Uzyskanie tytułu doktora na Wydziale Mediewistyki
Tytuł rozprawy doktorskiej: “Religious Drama and Performance in Early Modern Krakow”

1999, Uniwersytet Europy Środkowej w Budapeszcie
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Mediewistyki, specjalizacja: mediewistyka literacka

1998, Uniwersytet Warszawski
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Neofilologii w Instytucie Filologii Angielskiej, specjalizacja: dramat angielski, teoria literatury

Stanowiska akademickie:

2008 – obecnie, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Sekretarz Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem

2005 – obecnie, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Adiunkt, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek lingwistyka stosowana

2005 – 2008, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Prodziekan kierunku filologia - lingwistyka stosowana

2003 – 2004, Uniwersytet Wileński
Asystent- lektor języka angielskiego w Instytucie Języków Obcych

Zajęcia dydaktyczne:

 • Konwersatorium z historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej
  Kurs dla studentów I roku na kierunku filologia – lingwistyka stosowana, WSE
 • Reading and Writing: Research Paper
  Kurs dla studentów III roku Filologii-Lingwistyki stosowanej, WSE
 • Modern Central-European Literature
  Kurs dla studentów stosunków międzynarodowych, socjologii oraz studentów obcokrajowców w ramach programu Europe & Central Europe, WSE
 • Tutorial
  Zajęcia autorskie dla studentów obcokrajowców, WSE
 • Konwersatorium z literatury staropolskiej
  Kurs dla studentów uzupełniających studiów magisterskich, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Funkcje społeczne:

 • Od 2004 członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie (SNPL)
 • W latach 2001-2005 sekretarz Société Internationale pour l'Etude du Théâtre Médiéval (SITM) na Polskę
 • Od 1997 współpraca z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie (PUNO)
 • W latach 1994-2000 – chłonek zespołu Tańca Dawnego „Pawanilia” (Warszawa)

Wybrane publikacje:

 • Religious Drama and Performance in Early Modern Krakow. CEU Medievalia series, red. Balázs Nagy. Budapeszt, Kraków: Central European University Press [w druku]
 • Lord Acton, W stronę wolności. Antologia tekstów. Biblioteka Ośrodka Myśli Politycznej. Tłum i red. Jolanta i Arkady Rzegoccy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006
 • “Wspólnota książek. Znaczenie kanonu literackiego w nauczaniu uniwersyteckim: Przypadek nauk społecznych” w: Uniwersytet-Wspólnota-Lektura, red. Jolanta Rzegocka, Tadeusz Sławek. Kraków: Konsorcjum Akademickie WSE-WSiZ, 2010 [w druku]
 • „O lekturze uniwersyteckiej” w: Kultura i Polityka 5 (2009): 110-17.
 • “Mnemotechnical Strategies at Play: Early Modern Polish Theatre And Its Manuscripts” w: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, red. Rafał Wójcik, str. 205-12. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2008
 • "Unwinding Stories: The Challenges of Expositor in Early Modern Polish Popular Theatre" w: The Narrator, the Expositor and the Prompter in European Medieval Theatre, red. Philip Butterworth, str. 109-127. Bruksela: Brepols, 2007
 • "Performance and Sculpture: Forms of Religious Display in Early Modern Krakow" w: Early Modern Drama 9 (2005): 177-194.
 • "Mikołaj Rej w przekładach litewskich" w: Mikołaj Rej - w pięćsetlecie urodzin, red. Jan Okoń i Michał Kuran, t. 2, str. 123-33. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
 • Evoking Auditory Imagination: On the Poetics of Voice Production in the History of the Glorious Resurrection of Our Lord (c. 1580)” w: Oral History of the Middle Ages: The Spoken Word in Context. Medium Aevum Quotidianum 12/CEU Medievalia 3 (Budapeszt, Krems, 2001)
 • red. Gerhard Jaritz i Michael Richter.
 • “Staging the Easter Officium in Medieval Poland: Aspects of Production and Performance” w Annual of Medieval Studies at CEU 6 (2000): 81-108
 • Recenzja książki Hanny Dziechcińskiej Ciało, strój, gest w czasach Renesansu i Baroku w: Quaestiones Medii Aevi Novae 5 (2000): 342-3.
 • "Mikołaj Rej w przekładach litewskich" . Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Mikołaj Rej - w pięćsetlecie urodzin zorganizowany przez prof. Jana Okonia i Michałą Kurana, Uniwersytet Łódzki, październik, 2004
 • „Confronting Man with the Doctrine of Repentance: A Collection of Dramatic Pieces from the Horodecki Codex (Southern Poland)”. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym, Leeds, Wlk. Brytania, 17.07.2003
 • “…monstrosaque spectacula exhibebant: Theatrical Activity in Medieval Cracovia and Casimiria in the Light of the City Records’ Evidence”. Referat wygłoszony na dorocznej konferencji Centrum Studiów Mediewistycznych Uniwersytetu w Toronto
 • City Limits: Urban Culture in the Middle Ages, Toronto, Kanada, 2.03.2002
 • „The Lament of the Dying (c. 1470): From Religious Poem to an Early Morality?” . Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym, Leeds, Wlk. Brytania, 11.07.2001
 • „Prayer Acts in Late Sixteenth-Century Biblical Plays in Poland”. Referat wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Société Internationale pour l’étude du théâtre médiéval (SITM),. Uniwersytet w Gröningen, Holandia, 4.07.2001
 • „Evoking Auditory Imagination: On the Poetics of Voice Production in the History of the Glorious Resurrection of Our Lord (c. 1580)”. Referat wygłoszony na międzynarodowej sesji Oral History of the Middle Ages: The Spoken Word in Context (Budapeszt, 27.01.2001)
 • Wydział Mediewistyki, Uniwersytet Europy Środkowej, Budapeszt, 27.01.2001
 • “The Narrative of the Holy Week in Dramatic Ceremonies from Medieval Poland” . Referat wygłoszony na konferencji studentów mediewistyki Borderlines IV: Visions of Medieval World, Dublin, University College, 29.03.2000
 • Skarbiec katedry wileńskiej. Katalog wystawy. Zamek Królewski w Warszawie – Zamek Królewski na Wawelu, 2 lipca 2008 – 15 stycznia 2009. Arx Regia, Warsaw, 2008 (tłumaczenie)