dr Agata Anacik-Kryza

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne

Agata Anacik-Kryza

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (obrona pracy doktorskiej w 2013r., Uniwersytet Jagielloński), socjolożka i antropolożka kultury, badaczka społeczna, trenerka (studia podyplomowe „Coach i trener – partner w biznesie” w Wyższej Szkole Europejskiej). Rozprawa doktorska koncentrowała się na zagadnieniu tożsamości i identyfikacji etnicznej wykształconych romskich kobiet w Polsce. 

Jej zainteresowania naukowe i badawcze oscylują w obszarze problematyki metodologii badań ilościowych i jakościowych – etnicznych, badań rynku, marketingowych; mniejszości etnicznych i narodowych, dialogu społecznego i obywatelskiego, nowoczesna partycypacja obywatelska, zarządzanie różnorodnością.

Pełniła funkcję ekspertki ds. badań w wielu projektach, m.in. „"E-government 2.0 w praktyce", "Kształcenie pełne wyobraźni", "We learning - platforma edukacyjna", "Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce", "Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy".

Od ponad 10 lat współpracuje z WSE przy koordynacji i realizacji projektów badawczych i szkoleniowych, od 2013r. adiunkt a od 2019r. prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne w WSE.