dr Agata Anacik-Kryza

Agata Anacik-Kryza

Doktor nauk społecznych (obrona pracy doktorskiej marzec 2013, Uniwersytet Jagielloński), socjolog i antropolog kultury, badacz społeczny, trener (studia podyplomowe „Coach i trener – partner w biznesie” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Posiada doświadczenia w szkoleniach rozwijających kompetencje komunikacji i współdziałania w środowisku wielokulturowym oraz zarządzania różnorodnością.

Od niemal 6 lat współpracuje z WSE przy koordynacji i realizacji projektów badawczych i szkoleniowych skierowanych głównie do pracowników naukowo-dydaktycznych. Od 2012 roku Dyrektor Centrum Badań i Analiz, a od 2013 roku Adiunkt na kierunku zarządzanie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Zainteresowania naukowe oscylują w obszarze problematyki metodologii badań jakościowych, mniejszości etnicznych i narodowych, innowacji w nauce oraz dialogu społecznego i obywatelskiego.

Krytyczna optymistka wierząca w moc zadawania pytań.