mgr Łukasz Filipczyk

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (studia zaoczne)

Łukasz Filipczyk

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czterech lat lektor języka norweskiego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i krakowskich szkołach językowych. Posiadacz obydwu certyfikatów językowych z języka norweskiego na poziomie C1, Bergenstesten, potwierdzających zarówno kompetencje językowe w zakresie sprawności pisania i rozumienia ze słuchu, jak i wypowiadania się. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych, w tym konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Agder dla osób nauczających języka norweskiego poza Norwegią. Od dwóch lat tłumacz języka norweskiego, specjalizacja w zakresie języka medycznego. Od bieżącego roku prodziekan kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe w formie niestacjonarnej.